Domain Name - kantipurdaily.com Updates every 10s

Id Host Class Type Status Target
1 kantipurdaily.com IN A 1 174.138.124.25
2 kantipurdaily.com IN NS 1 ns-191.awsdns-23.com
3 kantipurdaily.com IN NS 1 ns-899.awsdns-48.net
4 kantipurdaily.com IN NS 1 ns-1316.awsdns-36.org
5 kantipurdaily.com IN NS 1 ns-1821.awsdns-35.co.uk
6 kantipurdaily.com IN SOA 1 awsdns-hostmaster.amazon.com ns-191.awsdns-23.com
1 Analytics Id 1 'UA-10805376-29'
2 Description 1 1 मोतीबिन्दुको उपचार सम्भव भएपनि गाउघरका विरामीलाई उपचारको पहुँचमा पुर्‍याउन निकै कठिन हुने गरेको छ । सामान्य शल्यक्रिया गरे छ्याङग आँखा देख्न सकिने भएपनि भगवानले दिएको वरदानको चिरफार गर्नु हुँदैन भन्ने मान्यताले कठिनाई उत्पन्न हुने गरेको डिचेन डोङ्गला आँखा उपचार केन्द्र ताप्लेजुङका इञ्चार्ज काजी गुरुङ बताउँछन् ।
3 Keyword 1 1
4 Robots 1 1
5 Language 1 1
6 Reply-To 1 1
7 Revisit-After 1 1
8 Og:Image 1 1 https://jcss-cdn.kantipurdaily.com/kantipurdaily/images/ka-logo.jpg
9 Og:Title 1 1 भिडियो
10 Og:Type 1 1 article
11 Viewport 1 1 width=device-width, initial-scale=1.0, maximum-scale=1.0, user-scalable=0
12 Og:Url 1 1 https://www.kantipurdaily.com/video
13 Og:Description 1 1 मोतीबिन्दुको उपचार सम्भव भएपनि गाउघरका विरामीलाई उपचारको पहुँचमा पुर्‍याउन निकै कठिन हुने गरेको छ । सामान्य शल्यक्रिया गरे छ्याङग आँखा देख्न सकिने भएपनि भगवानले दिएको वरदानको चिरफार गर्नु हुँदैन भन्ने मान्यताले कठिनाई उत्पन्न हुने गरेको डिचेन डोङ्गला आँखा उपचार केन्द्र ताप्लेजुङका इञ्चार्ज काजी गुरुङ बताउँछन् ।
14 Twitter:Site 1 1 @kantipurdaily
15 Twitter:Title 1 1 भिडियो
16 Twitter:Image 1 1 https://jcss-cdn.kantipurdaily.com/kantipurdaily/images/ka-logo.jpg
17 Twitter:Card 1 1 summary_large_image
18 Twitter:Description 1 1 मोतीबिन्दुको उपचार सम्भव भएपनि गाउघरका विरामीलाई उपचारको पहुँचमा पुर्‍याउन निकै कठिन हुने गरेको छ । सामान्य शल्यक्रिया गरे छ्याङग आँखा देख्न सकिने भएपनि भगवानले दिएको वरदानको चिरफार गर्नु हुँदैन भन्ने मान्यताले कठिनाई उत्पन्न हुने गरेको डिचेन डोङ्गला आँखा उपचार केन्द्र ताप्लेजुङका इञ्चार्ज काजी गुरुङ बताउँछन् ।
19 Twitter:Creator 1 1 @kantipurdaily
20 Fb:Pages 1 1 424971730982992
21 Title 1 1 भिडियो - कान्तिपुर समाचार

HTML header Tag

h3 कान्तिपुर दैनिकको नयाँ वेबसाईट वेबसाईटका विशेषता तथा नयाँ फिचरहरु हेर्नुहोस् See what's new in Kantipur website संग्रहमनपरेका समाचार वा लेख पछि पढ्न संग्रह गर्नुहोस् Save the news to read later प्रस्ताविततपाईंका अभिरुचि अनुसारका समाचारहरु Get recommended news tailored according to your interest लोकप्रियइन्टरनेटमा अत्यधिकले रुचाएका केही समाचारहरु Find what's trending on internet लगइनलगइन गरी अन्य विशेषताबारे जानकारी लिनुहोस् Login to know more about other features संकलितलगइन गरी तपाईंले छुटाउनु भएका मुख्य समाचारहरु हेर्नुहोस् Login and find the important news that you missed विविधराशिफल, पात्रो, चलचित्र, विनिमय दर, वर्गीकृत इत्यादी Find horoscope, nepali calendar, movies, exchange rate, classifieds etc. लेख लेख्नुहोस्कान्तिपुर अनलाईन वा छापामा प्रकाशनका लागि लेख लेख्नुहोस् Write and publish article for online or print edition प्रोफाइलतपाईंका पृष्ठ, लेख तथा प्रतिक्रियाहरु Manage your page, articles and comments  Watch VideoNextPrevSkipvar instructionsCount = document.getElementsByClassName('instructions-list')[0].getElementsByTagName('li').length;function checkCode(){if(event.which==13){validateCode();}}function hideInstruction(update){if(!update){update = false;}if(update){localStorage.instruction_closed_time = new Date();}document.getElementsByClassName('tip-wrap')[0].style.display = 'none';document.getElementById('instruction-btn').style.display = 'block';hideIframe();}function codeForm(){document.getElementsByClassName('codeForm')[0].style.display = 'block';}function showInfo(){if(document.getElementsByClassName('beta-info')[0].style.display=='block'){document.getElementsByClassName('beta-info')[0].style.display = 'none';}else{document.getElementsByClassName('beta-info')[0].style.display = 'block';}}function showInfo1() {if(document.getElementsByClassName('beta-info1')[0].style.display=='block'){document.getElementsByClassName('beta-info1')[0].style.display = 'none';}else{document.getElementsByClassName('beta-info1')[0].style.display = 'block';}}function openIframe(){document.getElementById("video-frame").getElementsByTagName('iframe')[0].src="https://www.youtube.com/embed/_I5cJ7EVCqA?rel=0&showinfo=0"; document.getElementById('video-frame').setAttribute("style", "display:block;");}function hideIframe(){document.getElementById('video-frame').style.display = 'none';document.getElementById("video-frame").getElementsByTagName('iframe')[0].src="";}var slideIndex = 0;/*diffMilisec = new Date() - new Date(localStorage.instruction_closed_time);diffMins = Math.round(diffMilisec/(1000*60));if(diffMins>5 || isNaN(diffMins)){showSlides();}else{hideInstruction();}*/if(localStorage.instruction_closed_time){showInstructionButton();}else{showSlides();}function showInstructionButton(){document.getElementById('instruction-btn').style.display = 'block';}function showSlides(action) {/*for(var j=0;j slides.length) {slideIndex = 1}*/if(action!='next'){slideIndex = slideIndex-2;}slides[slideIndex-1].style.display = "block";document.getElementsByClassName('tip-wrap')[0].style.display = 'block';document.getElementById('instruction-btn').style.display = 'none';document.getElementsByClassName('slide-paging')[0].innerHTML = slideIndex + '/' + instructionsCount;/*setTimeout(showSlides, 10000);*/}function hideFirstUserMessage(){document.getElementsByClassName('first-user-msg')[0].style.display = 'none';}function showAlert(elementId){if(document.getElementById(elementId)){document.getElementById(elementId).setAttribute("style", "display:block;");}}function opedChangeProfilePic(){document.getElementById('pnl-profile-picture-change').setAttribute("style", "display:block;");}var recommendedNewsList;var trendingNewsList;function getUserDetails(){if(localStorage['user_details']){return JSON.parse(localStorage['user_details']);}else{return null;}}vacancyCount = 0;tenderCount = 0;vacancyAjax = true;tenderAjax = true;function loadMoreExtras(type){url = "";if(type=="vacancy"){ctrlmore = document.getElementsByClassName('vacancy-more-list')[0];ctrlmore.parentNode.removeChild(ctrlmore); if(vacancyAjax==false){document.getElementsByClassName('more-list-vacancy')[0].style.display="none";return false;}vacancyCount++;url = "/moreextras/vacancy?p="+vacancyCount;}if(type=="tender"){ctrlmore = document.getElementsByClassName('tender-more-list')[0];ctrlmore.parentNode.removeChild(ctrlmore); if(tenderAjax==false){return false;}tenderCount++;url = "/moreextras/tender?p="+tenderCount;}reqwest({url:url, method: 'GET', crossOrigin: true, withCredentials: true, success: function (response) {if(type=="vacancy"){data = JSON.parse(response).vacancyList;if(data.length==0){document.getElementsByClassName('vacancy-more-list')[0].style.display="none";vacancyAjax=false;}html = "";for(i in data){c = data[i];html+= '';html+= '';html+= ''+c.title+'';html+= c.description;html+= '';}if(data.length>0){html += '';html += 'थप रोजगारीको अवसरहरु ';html += '';}document.getElementsByClassName('vacancylist')[0].innerHTML = document.getElementsByClassName('vacancylist')[0].innerHTML+html;}if(type=="tender"){data = JSON.parse(response).tenderList;if(data.length==0){document.getElementsByClassName('tender-more-list')[0].style.display="none";tenderAjax=false;}html = "";for(i in data){c = data[i];html+= '';html+= '';html+= ''+c.title+'';html+= c.description;html+= '';}if(data.length>0){html += '';html += 'थप बोलपत्रको अवसरहरु ';html += '';}document.getElementsByClassName('tenderlist')[0].innerHTML = document.getElementsByClassName('tenderlist')[0].innerHTML+html;}}, error:function(){}})}var myScroll;function showUnpublishedAlert(source,type){if(type=='comments'){document.getElementById('pnl-alert-not-published').getElementsByClassName('').innerHTML = "तपाईको प्रतिक्रिया समीक्षामा भएकोले प्रकाशित भएको छैन ।";}else if(type=='articles'){document.getElementById('pnl-alert-not-published').getElementsByClassName('').innerHTML = "तपाईको लेख समीक्षामा भएकोले प्रकाशित भएको छैन ।";}document.getElementById('pnl-alert-not-published').setAttribute("style", "display:block;");document.getElementById('pnl-alert-news-link').setAttribute("href",source.getAttribute("data-href"));}function shuffleArray(array) {for (var i = array.length - 1; i > 0; i--) {var j = Math.floor(Math.random() * (i + 1));var temp = array[i];array[i] = array[j];array[j] = temp;}return array;}function addslashes(str) {return (str + '').replace(/[\\"']/g, '\\$&').replace(/\u0000/g, '\\0');}function getToken(){if(localStorage['token']){return localStorage['token'];}else{return false;}}function isset(variable) {try {return typeof eval(variable) !== 'undefined';} catch (err) {return false;}}var registerURL = "https://auth.kantipurdaily.com/register";var loginURL = "https://auth.kantipurdaily.com/login";var forgetPasswordURL = "https://auth.kantipurdaily.com/forgetpassword";var changePasswordURL = "https://auth.kantipurdaily.com/changepassword";var logoutURL = "https://auth.kantipurdaily.com/logout";var resendActivationURL = "https://auth.kantipurdaily.com/resendactivationlink";resendActivationURL = "https://auth.kantipurdaily.com/sendactivationlink";var aiServerURL = "https://ai.kantipurdaily.com/";var aiServerURLPath = "https://ai.kantipurdaily.com/";var authServerURL = "https://auth.kantipurdaily.com/";var profilePicURL = "https://assets-cdn.kantipurdaily.com/";var apiServerURL = "https://api.kantipurdaily.com/kantipurdaily";var serverBasePath= "https://www.kantipurdaily.com/";var commentServerURL = "https://comments.kantipurdaily.com/";var imageServerURL = "https://assets-cdn.kantipurdaily.com/uploads/source/";var saveUserNews = "https://api.kantipurdaily.com/kantipurdaily/userbookmarknews/";var savedNewsPath = "https://api.kantipurdaily.com/kantipurdaily/getusersavednews/?token="+localStorage['token'];var userSavedNewsPath = "https://api.kantipurdaily.com/kantipurdaily/getusersavednews/";var __NewsDigestWidget = 'eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJkYXRhIjoieVE3ejJnNHhHbVk2dlI4NGtNK0JtZitcL1V1YmJaSTdVZ1JwUGxjYWJXV0I0VUYxVmVZVktNSDgra0ZYOHFmOG9lV0FcL3VLZlhwVjl4dDN0dXhPSXFPUzNXVmhISTduUXNIeTN5ek0xK0VMaDZLS0hUMjZGRURyK0dxYlc4MlBORWFHR1dEVmc2R3UrbWI2OD0ifQ.tfbHrovTq0MUr1Mz8DfAeHhoV-rXF1R_6ObO1b_gsTA';var __ExtrasWidgetPath = 'eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJkYXRhIjoiS2cxXC9UdjRCWVNtcytuVkgrcjJIWHZGMHJqNG1lQnI0Z0lYeGxEMHBZYWt4Z0loQ2w0ZzdLUGRvRzdVc3p5OEFudzh5QmVvRW84MDVzdzk0NWpQdENVdGlGOEVIdFQrWlhibGdDOWJXeE80TjBkWXF2VFN4NmQ3VTcraHA2aUtCaEZPanlycmwifQ.QH6z6X9KEdEcNHy7uoN507nn_3TQ899RDpYyoUaH27c';var __ArticlesWidgetPath = 'eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJkYXRhIjoibXNxTE1kNkVWWEZvZStXTG1HZmdYVmZzcVNWNFRDemlPUzBtbjNWcVV4NmhzUVBoR1JXWlBaQ3dmeHZ3akJoSGY4ck92eHhENlVcL1hSTE9tcjJkTlcrckJWUDZXb3lhWU81YnRWMjl1cTBLYXFtVDRadEhoSmRFanE0RnlPd2xGVDhIOXVRSzNYQT09In0.R7ka8vkf2_tdw2FXc9CwNo2yYOKjbJRx1vGnG94HH1E';var __UserProfileWidgetPath = 'eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJkYXRhIjoibXVZb3JxcUsyZzlSMVJ1YlVNQTlZaEZFTU81dUlCbHlvbjJQckljeG5reEYySU1MM2lTb1I5S05qZTRKZE1uXC9ycHRBZEtlYVh2MmFEVThZVmVFWEE2WFNwTmJsR1QxbzBtbmNMOUtVcTRLMWFkd2FwYk9wMXV3TEl3RE80Q05yZUtwN2pwcjc5RHpuRE9CSyJ9.l7AX5rv5HaUppKMzUkUkHBK9Dhqb31W0OfqLiiWlwK4';var __CalendarWidgetPath = 'eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJkYXRhIjoibjQ5bFl6dEJpZU9YOW5oVFhaY1ljWml2MncxMTdhTERzRUNsbzA3cWptSm1pMzVmc21HTzA4TmVLcUlVT0Z5RlZzSGZaUllBa3dFaGxHcUMzOE9vKytVNFwva1RtQjBoWVhrMW93XC9HQ1BIaUlaUWx4SnJHYXl4eFJHaDlpaDk2blVBaEMxTVRyeE9XOEo1dz0ifQ.MgWbAYfUhKzm-RHsK4eOvhxVdPjok-CGbLghprXd6Pc';var __LoginWidgetPath = 'eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJkYXRhIjoiT3NXVEVkNFZxUTh5eHJoYXRiVm9rNURtdVpxMEVpbnpZRnhvTXJ2aFNEbVI2dVRvWWp0Rm9JYW9Wb0J5UEVwVkxrUG5SbVFpRHdvMnpCRnc5bDhNVjd6N3JTa21LZnMxZXR5dmJ1cWJNUnVkcUU2YXBHenJJUVdmck53UlllTDBUQXRlMExnPSJ9.8tRbgqt6LikHZrq_PxqflLuxyJAlqHc3Th6cdz8ADog';var __VacancyWidgetPath = 'eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJkYXRhIjoiWGRwZzYxK0lTVlhHMHpBb29BclR0WENubGFOQmF4QW9qSThJbXhTQkdBTnZ6czl2ZktiTlBmbDgyVXZcL1NxenhPNURVYlZ6eGhoS1EzREVYYm9Ua3N3T01pXC9ITEVkZUl3ZGxKSUtrYmFzNDhvekNyZUNGTUtqem5yXC9KWUw5eUdjMmlGb2VoSWZHeUlmS1lYTEdrPSJ9.4Fz_ayUfhxRhwCDOeftIdXnAGoSuDz6EUSPe1T2xhV8';var __TenderWidgetPath = 'eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJkYXRhIjoicEl4QW14OW5cL0JEdmU4YjErV05ua28yXC93M09qTDBVQmY2RVQxbVV6OEpUZTg0Q0JRK2JQUTBjRGFuSEFTS0FYcUxudFJTNmZnQ0ZjSjFvcE5oelhWU0ZvblVNRDlMOVJ1RGtDWVNDdUhtK1VMSElOdVRlcUlGNlpPZG1MMngwV1owXC9QRGQxd3l0M0xFV3FlcXc9PSJ9.Eb6zanx0VjzllFiJZrqmMGDgFE4_60F5UFf9QqKxh14';var __ClassfielWidgetPath = 'eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJkYXRhIjoiTzVTWTFjK2E2SGM2WkZNNWNMNjJYWVlweWE0dmc3eUtWZmNHNmFEWnpQVno2N3dcL1ltYVN3U3ljYTJXVTdPQ1wvUVV2OXJpc0xxUXNqdlBkaElESUNieTZIT1JxT2Y5SE9Ta1NYZW0rNFdlSEZ3RVBwV0c0c3R6eld4YUROSEFlTXc4WG9XU2o4N3hqTkJYRXBuMTl0c1E9PSJ9.OyPWmq1-haKEGc0PKs0N-DJ7uWwCDG6h1CqPA4rSC3s';५ माघ २०७४ शुक्रबार Friday, January 19, 2018चर्चामा राजधानी विवादप्रदेश राजधानीप्रदेश प्रमुखमन्त्रिपरिषद् निर्णयचिसो बढ्योनयाँ सरकारअनियमिततारानीपोखरीएमाले-माओवादी एकताडा. केसीfunction showCalendar(){showSetting();loadPageParts('Extras','content-2');document.getElementById('tab-2').click();setTimeout(function(){var objDiv = document.getElementById("openCalendar");objDiv.click();},1000);}googletag.cmd.push(function() {googletag.defineSlot('/151755912/kdaily_horizontal_ad_970x120', [970, 120], 'div-gpt-ad-1511697664573-0-homepage-top').addService(googletag.pubads());googletag.pubads().enableSingleRequest();googletag.enableServices();});googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1511697664573-0-homepage-top'); });सिंहले देउवालाई भने– सभापति हुँ भन्दैमा धक्म्याउने ?कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको पार्टी सञ्चालन कार्यशैलीलाई लिएर पूर्वमहामन्त्री प्रकाशमान सिंह शुक्रबार केन्द्रीय कार्यसमिति समिति बैठकमा आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भएका छन् । सिंहले दिएको सार्वजनिक अभिव्यक्तिलाई लिएर देउवाले केही दिनअघि अनौपचारिक बैठकमा अनुशासनको कारबाहीको चेतावनी दिएपछि सिंह बैठकमै आक्रामक बनेका हुन् ।  संग्रह सेयरप्रदेश सरकार हेर्न परराष्ट्रमा छुट्टै महाशाखा राख्ने सहमतिपरराष्ट्र मन्त्रालयले विदेशी नियोगस्थित कूटनीतिक कर्मचारी घटाउँदै जाने नीति लिएको छ । परराष्ट्रले इजरायल, मलेसिया र हङकङ नियोगका पद अन्यत्र सारिसकेको छ । मलेसिया र इजरायलबाट घटाइएका दरबन्दी हालै स्थापना भएका दूतावासमा लगिएको छ । संग्रह सेयरधनकुटामा जारी निषेधाज्ञा खुकुलो बन्दैजिल्लामा जारी तनाव अन्त्यका लागि आन्दोलनरत पक्ष र प्रशासनबीच सुक्रवार अपरान्ह भएको वार्ता बिना निष्कर्ष टुंगिएको छ । संग्रह सेयरप्रदेश राजधानी कति पायक ?सरकारका मन्त्री र प्रभावशाली नेताको प्रभावमा तोकिएका प्रदेशका अस्थायी राजधानीलाई लिएर धेरैतिर असन्तुष्टि छाएको छ । आफ्नो ठाउँलाई राजधानी बनाउनुपर्ने मागसहित धनकुटा, वीरगन्ज, दाङ र दिपायलमा आन्दोलन चर्केको छ । विराटनगर, जनकपुर, धनगढी, रूपन्देही राजधानी विवादमा परेका छन् भने सुर्खेत र पोखरालाई लिएर खासै विरोध देखिएको छैन । प्रदेश ३ को राजधानी हेटौंडा भौगोलिक हिसाबले ‘अपायक’ भन्दै प्रदर्शन र विरोध हुन थालेका छन् । संग्रह सेयरआफन्त नै छुँदैनन् सुत्केरीसुत्केरी ब्यथाले च्यापेपछि सदरमुकाम मार्तडी छेवैको रजाली गाउँकी सरिता रोकायालाई छिमेकी गाउँले युवाहरू स्ट्रेचरमा बोकेर जिल्ला अस्पताल ल्याउँदै थिए । प्रसूति कक्ष नपुर्‍याउँदै अस्पताल परिसरमा स्ट्ेरचरमै उनी सुत्केरी भइन् । बाटैमा सुत्केरी भएपछि युवाहरू बीचैमा छाडेर हिँडे । सँगै रहेकी सासूले समेत बुहारीलाई छुन मानिनन् । सुत्केरी स्याहार्ने कोही भएन । संग्रह सेयरgoogletag.cmd.push(function() {googletag.defineSlot('/151755912/kdaily_horizontal_ad_970x120', [970, 120], 'div-gpt-ad-1511697664573-0-homepage-top').addService(googletag.pubads());googletag.pubads().enableSingleRequest();googletag.enableServices();});googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1511697664573-0-homepage-top'); });function getThumbBySize(imagePath,thumbSize,relative_path){if(!relative_path){relative_path = false;}var image_path_without_extension = imagePath.substring(0, imagePath.lastIndexOf("."));var extension = imagePath.split('.').pop();if(relative_path){imagePath=image_path_without_extension + '-' + thumbSize + '.' + extension;}else{imagePath=imageServerURL+ image_path_without_extension + '-' + thumbSize + '.' + extension;}return imagePath;}function populateRecommendation(response){var html = ''+'प्रस्तावित'+'तपाईंले मनपराएका शीर्षकबाट केहि प्रस्ताव '+'';html += ''+'';for(var i=0;i23)?(currentHour-24):currentHour;url = "";if(localStorage.user_news_cluster){clusterArray = localStorage.user_news_cluster.split(',');if(clusterArray[currentHour]){filename = clusterArray[currentHour].replace(/-/g,'');url = 'https://ai.kantipurdaily.com/kantipur/recommendation/gettimesnewsjson/'+filename;parseRequired = true;}else{url = 'https://ai.kantipurdaily.com/kantipur/recommendation/getdefault';parseRequired = true;}}else{url = 'https://ai.kantipurdaily.com/kantipur/recommendation/getdefault';parseRequired = true;}reqwest({url: url, method: 'get', crossOrigin: true, withCredentials: true, success: function (resp) {if(parseRequired){response = JSON.parse(shuffleArray(resp));}else{response = shuffleArray(resp);}recommendedNewsList = response;populateRecommendation(response);},error: function(){document.getElementById('recommended-wrapper').style.display = 'none';ajax_failure('getting recommendation data in widget','getRecommendation');}})}}googletag.cmd.push(function() {googletag.defineSlot('/151755912/kdaily_horizontal_ad_970x120', [970, 120], 'div-gpt-ad-1511697664573-0-common-mid2-8114').addService(googletag.pubads());googletag.pubads().enableSingleRequest();googletag.enableServices();});googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1511697664573-0-common-mid2-8114'); });समाचारसिंहले देउवालाई भने– सभापति हुँ भन्दैमा धक्म्याउने ?कुलचन्द्र न्यौपानेकांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको पार्टी सञ्चालन कार्यशैलीलाई लिएर पूर्वमहामन्त्री प्रकाशमान सिंह शुक्रबार केन्द्रीय कार्यसमिति समिति बैठकमा आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भएका छन् । सिंहले दिएको सार्वजनिक अभिव्यक्तिलाई लिएर देउवाले केही दिनअघि अनौपचारिक बैठकमा अनुशासनको कारबाहीको चेतावनी दिएपछि सिंह बैठकमै आक्रामक बनेका हुन् ।  संग्रह सेयरभाइरल ज्वरोले सातामा पाँचको मृत्युतुलाराम पाण्डेदुई सातादेखि फैलिएको भाइरल ज्वरोले ५ जनाको मृत्यु भएको छ भने सयभन्दा बढी बिरामी छन् । लामो खडेरीले खाडाचक्र नगरपालिकाका २, ३ र ४ नम्बर वडामा भाइरल फैलिएको हो । संग्रह सेयरआफन्त नै छुँदैनन् सुत्केरीअर्जुन शाहसुत्केरी ब्यथाले च्यापेपछि सदरमुकाम मार्तडी छेवैको रजाली गाउँकी सरिता रोकायालाई छिमेकी गाउँले युवाहरू स्ट्रेचरमा बोकेर जिल्ला अस्पताल ल्याउँदै थिए । प्रसूति कक्ष नपुर्‍याउँदै अस्पताल परिसरमा स्ट्ेरचरमै उनी सुत्केरी भइन् । बाटैमा सुत्केरी भएपछि युवाहरू बीचैमा छाडेर हिँडे । सँगै रहेकी सासूले समेत बुहारीलाई छुन मानिनन् । सुत्केरी स्याहार्ने कोही भएन । संग्रह सेयरजनप्रतिनिधिले सही गरेरै बिताए ६ महिनाअर्जुन राजवंशीस्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले ६ महिनाको समय अलमलमै बिताएका छन् । यो अवधिमा कुनै ठोस योजना अघि सारेनन् । बल्लतल्ल गाउँसभा सम्पन्न गरेका छन् ।  संग्रह सेयरप्रदेश सरकार हेर्न परराष्ट्रमा छुट्टै महाशाखा राख्ने सहमतिचन्द्रशेखर अधिकारीपरराष्ट्र मन्त्रालयले विदेशी नियोगस्थित कूटनीतिक कर्मचारी घटाउँदै जाने नीति लिएको छ । परराष्ट्रले इजरायल, मलेसिया र हङकङ नियोगका पद अन्यत्र सारिसकेको छ । मलेसिया र इजरायलबाट घटाइएका दरबन्दी हालै स्थापना भएका दूतावासमा लगिएको छ । संग्रह सेयरgoogletag.cmd.push(function() {googletag.defineSlot('/151755912/kdaily_horizontal_ad_970x120', [970, 120], 'div-gpt-ad-1511697664573-0-common-mid2-28201').addService(googletag.pubads());googletag.pubads().enableSingleRequest();googletag.enableServices();});googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1511697664573-0-common-mid2-28201'); });function populateTrending(response){var html = ''+'लोकप्रिय'+'इन्टरनेटमा अत्यधिक रुचाइएका केही समाचार'+'';html += ''+'';timesLength = 0;if(response.length>10){limit = 10;}else{limit = response.length;}if(limit % 2 == 0){timesLength = limit;}else{timesLength = limit-1;}for(var i=0;i
h3 कान्तिपुर दैनिकको नयाँ वेबसाईट वेबसाईटका विशेषता तथा नयाँ फिचरहरु हेर्नुहोस् See what's new in Kantipur website संग्रहमनपरेका समाचार वा लेख पछि पढ्न संग्रह गर्नुहोस् Save the news to read later प्रस्ताविततपाईंका अभिरुचि अनुसारका समाचारहरु Get recommended news tailored according to your interest लोकप्रियइन्टरनेटमा अत्यधिकले रुचाएका केही समाचारहरु Find what's trending on internet लगइनलगइन गरी अन्य विशेषताबारे जानकारी लिनुहोस् Login to know more about other features संकलितलगइन गरी तपाईंले छुटाउनु भएका मुख्य समाचारहरु हेर्नुहोस् Login and find the important news that you missed विविधराशिफल, पात्रो, चलचित्र, विनिमय दर, वर्गीकृत इत्यादी Find horoscope, nepali calendar, movies, exchange rate, classifieds etc. लेख लेख्नुहोस्कान्तिपुर अनलाईन वा छापामा प्रकाशनका लागि लेख लेख्नुहोस् Write and publish article for online or print edition प्रोफाइलतपाईंका पृष्ठ, लेख तथा प्रतिक्रियाहरु Manage your page, articles and comments  Watch VideoNextPrevSkipvar instructionsCount = document.getElementsByClassName('instructions-list')[0].getElementsByTagName('li').length;function checkCode(){if(event.which==13){validateCode();}}function hideInstruction(update){if(!update){update = false;}if(update){localStorage.instruction_closed_time = new Date();}document.getElementsByClassName('tip-wrap')[0].style.display = 'none';document.getElementById('instruction-btn').style.display = 'block';hideIframe();}function codeForm(){document.getElementsByClassName('codeForm')[0].style.display = 'block';}function showInfo(){if(document.getElementsByClassName('beta-info')[0].style.display=='block'){document.getElementsByClassName('beta-info')[0].style.display = 'none';}else{document.getElementsByClassName('beta-info')[0].style.display = 'block';}}function showInfo1() {if(document.getElementsByClassName('beta-info1')[0].style.display=='block'){document.getElementsByClassName('beta-info1')[0].style.display = 'none';}else{document.getElementsByClassName('beta-info1')[0].style.display = 'block';}}function openIframe(){document.getElementById("video-frame").getElementsByTagName('iframe')[0].src="https://www.youtube.com/embed/_I5cJ7EVCqA?rel=0&showinfo=0"; document.getElementById('video-frame').setAttribute("style", "display:block;");}function hideIframe(){document.getElementById('video-frame').style.display = 'none';document.getElementById("video-frame").getElementsByTagName('iframe')[0].src="";}var slideIndex = 0;/*diffMilisec = new Date() - new Date(localStorage.instruction_closed_time);diffMins = Math.round(diffMilisec/(1000*60));if(diffMins>5 || isNaN(diffMins)){showSlides();}else{hideInstruction();}*/if(localStorage.instruction_closed_time){showInstructionButton();}else{showSlides();}function showInstructionButton(){document.getElementById('instruction-btn').style.display = 'block';}function showSlides(action) {/*for(var j=0;j slides.length) {slideIndex = 1}*/if(action!='next'){slideIndex = slideIndex-2;}slides[slideIndex-1].style.display = "block";document.getElementsByClassName('tip-wrap')[0].style.display = 'block';document.getElementById('instruction-btn').style.display = 'none';document.getElementsByClassName('slide-paging')[0].innerHTML = slideIndex + '/' + instructionsCount;/*setTimeout(showSlides, 10000);*/}function hideFirstUserMessage(){document.getElementsByClassName('first-user-msg')[0].style.display = 'none';}function showAlert(elementId){if(document.getElementById(elementId)){document.getElementById(elementId).setAttribute("style", "display:block;");}}function opedChangeProfilePic(){document.getElementById('pnl-profile-picture-change').setAttribute("style", "display:block;");}var recommendedNewsList;var trendingNewsList;function getUserDetails(){if(localStorage['user_details']){return JSON.parse(localStorage['user_details']);}else{return null;}}vacancyCount = 0;tenderCount = 0;vacancyAjax = true;tenderAjax = true;function loadMoreExtras(type){url = "";if(type=="vacancy"){ctrlmore = document.getElementsByClassName('vacancy-more-list')[0];ctrlmore.parentNode.removeChild(ctrlmore); if(vacancyAjax==false){document.getElementsByClassName('more-list-vacancy')[0].style.display="none";return false;}vacancyCount++;url = "/moreextras/vacancy?p="+vacancyCount;}if(type=="tender"){ctrlmore = document.getElementsByClassName('tender-more-list')[0];ctrlmore.parentNode.removeChild(ctrlmore); if(tenderAjax==false){return false;}tenderCount++;url = "/moreextras/tender?p="+tenderCount;}reqwest({url:url, method: 'GET', crossOrigin: true, withCredentials: true, success: function (response) {if(type=="vacancy"){data = JSON.parse(response).vacancyList;if(data.length==0){document.getElementsByClassName('vacancy-more-list')[0].style.display="none";vacancyAjax=false;}html = "";for(i in data){c = data[i];html+= '';html+= '';html+= ''+c.title+'';html+= c.description;html+= '';}if(data.length>0){html += '';html += 'थप रोजगारीको अवसरहरु ';html += '';}document.getElementsByClassName('vacancylist')[0].innerHTML = document.getElementsByClassName('vacancylist')[0].innerHTML+html;}if(type=="tender"){data = JSON.parse(response).tenderList;if(data.length==0){document.getElementsByClassName('tender-more-list')[0].style.display="none";tenderAjax=false;}html = "";for(i in data){c = data[i];html+= '';html+= '';html+= ''+c.title+'';html+= c.description;html+= '';}if(data.length>0){html += '';html += 'थप बोलपत्रको अवसरहरु ';html += '';}document.getElementsByClassName('tenderlist')[0].innerHTML = document.getElementsByClassName('tenderlist')[0].innerHTML+html;}}, error:function(){}})}var myScroll;function showUnpublishedAlert(source,type){if(type=='comments'){document.getElementById('pnl-alert-not-published').getElementsByClassName('').innerHTML = "तपाईको प्रतिक्रिया समीक्षामा भएकोले प्रकाशित भएको छैन ।";}else if(type=='articles'){document.getElementById('pnl-alert-not-published').getElementsByClassName('').innerHTML = "तपाईको लेख समीक्षामा भएकोले प्रकाशित भएको छैन ।";}document.getElementById('pnl-alert-not-published').setAttribute("style", "display:block;");document.getElementById('pnl-alert-news-link').setAttribute("href",source.getAttribute("data-href"));}function shuffleArray(array) {for (var i = array.length - 1; i > 0; i--) {var j = Math.floor(Math.random() * (i + 1));var temp = array[i];array[i] = array[j];array[j] = temp;}return array;}function addslashes(str) {return (str + '').replace(/[\\"']/g, '\\$&').replace(/\u0000/g, '\\0');}function getToken(){if(localStorage['token']){return localStorage['token'];}else{return false;}}function isset(variable) {try {return typeof eval(variable) !== 'undefined';} catch (err) {return false;}}var registerURL = "https://auth.kantipurdaily.com/register";var loginURL = "https://auth.kantipurdaily.com/login";var forgetPasswordURL = "https://auth.kantipurdaily.com/forgetpassword";var changePasswordURL = "https://auth.kantipurdaily.com/changepassword";var logoutURL = "https://auth.kantipurdaily.com/logout";var resendActivationURL = "https://auth.kantipurdaily.com/resendactivationlink";resendActivationURL = "https://auth.kantipurdaily.com/sendactivationlink";var aiServerURL = "https://ai.kantipurdaily.com/";var aiServerURLPath = "https://ai.kantipurdaily.com/";var authServerURL = "https://auth.kantipurdaily.com/";var profilePicURL = "https://assets-cdn.kantipurdaily.com/";var apiServerURL = "https://api.kantipurdaily.com/kantipurdaily";var serverBasePath= "https://www.kantipurdaily.com/";var commentServerURL = "https://comments.kantipurdaily.com/";var imageServerURL = "https://assets-cdn.kantipurdaily.com/uploads/source/";var saveUserNews = "https://api.kantipurdaily.com/kantipurdaily/userbookmarknews/";var savedNewsPath = "https://api.kantipurdaily.com/kantipurdaily/getusersavednews/?token="+localStorage['token'];var userSavedNewsPath = "https://api.kantipurdaily.com/kantipurdaily/getusersavednews/";var __NewsDigestWidget = 'eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJkYXRhIjoiU0pVbFJEanBhWHdkM2p6eWtMVUN6SlptZ0IxajNTc1wvRk5XbnZuZHRoMXRMb2owOGdqR3B2V2h2R3RVNDlNTEw0SHl6OWVFd2c0ZWlhZjRYVTVReXRNZmJ5VnBHaDAwMFlpUjJEc1hYNDhcLzhYekhUZzl0TkJLc0tUd014MEdYa2QzXC9rT0ZTWkVxKzdYQWc9In0.eohuDz1eliKdLb2-evJDpXX3a3yT7pShXORIeTqBTMQ';var __ExtrasWidgetPath = 'eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJkYXRhIjoieER3VWxIeWFIZE1wM2lwT3pobUhTa0E3aDFMbm5LclBGZ2ZLSm15c3NCNGlyRGFDczJjc1RCcTIreFc3aFwvMTRac1JDT1BicEMrbzZYTWF4YUVvZDNTc3BXS0hsUTExdzM1VVBRcXRCMXg0b2MxT3J6c0lQWmtwU1crNE1FYlRHaXBqWkVOSTUifQ.kHTC6btLF9zYwCvcNg5odfBk2CWmz-u4E8d--23slKo';var __ArticlesWidgetPath = 'eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJkYXRhIjoiUEtycFRNT2t2S0hYXC9ENWw0S1N6Qm5jbVdCbnVsT0lOekY0SEtOUkIwVlBOQXNCSG42QjQrREIzNDlzYkV5dm5wUkZVRnBKMEw2b1ZyMkVsUWVscTRBa1VubWdMa28ybXhDazBjNk5zU1RBbEx2RVlNSkQ1aExma1dsUDJZYlI0bmpWdzNMelVlUT09In0.RaQSHdSDIa9Urxk-Gf4CAtYdLQk3X6doIRICFg6DzcI';var __UserProfileWidgetPath = 'eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJkYXRhIjoidEwwT1ZsdkJJXC80TmpDWHVuU2JLQVlPMmFEZnA2SDFvaWRKM2FxT1lXR1Jyd2RQM0NRQTZZd1V4WlVTa1pYb0VjN3VQNjRrRVRLXC9OUTVOMGRKMEZhWEJKY1wvRHc5ajdLV2czajhpVkZcLzlYcTB1ejBcL2o4bk00MVpWMG9ucTFDRzE2bmliMXY4dTBmVm4xY1YifQ.nXPyzQhf6W3JyxK9qYmciIwztM2cxIgBZMU7O3FPv7o';var __CalendarWidgetPath = 'eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJkYXRhIjoieDdyWnFyVkZsYkRER3oxWDE2aFRKS2J2V2E0bVRocE43MkI4XC9yN0hNeVo0a1pBTlBETllRWDFUWFFXVjh2MGRUYUdwUHRBZ1R1NlZMN2FBNDlJSEQwNnJPRlNmOXA0ejljMndhc3FSMEh3akdPMUR4Y054aklmWFBvT1cyZVNHWUpcL081alJrTmRiVXp1cz0ifQ.y-HBimX4VOYAPmqx6ZQz4KZMu7fsPAxT1QR7hqgSjrU';var __LoginWidgetPath = 'eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJkYXRhIjoiak9kN09tY2hDb0Iwd3FPbkFrQWF6b2J3YjNXdG1RSE1JYlQxb21WNno5UzRuSXdRSmg3QjI0WTFScjE0Q2JiMVZtNnZOWVFPZ1FaNTVnSWRkYkFFT2VDMGpzNzJMelRjV3ltQ2JWNzVNd2V3UzZlRGo4Mk4yeXlHS2cybFZwYjJuZnlJMU1rPSJ9.7t9o6bc1djuHr3xvkEpjMJs3nC8PgsRy4PNDy4_6KHo';var __VacancyWidgetPath = 'eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJkYXRhIjoiS1FuR1dScWZkU2JGWU9yZG5GUFg3K2x3Y1JlQmoyRUhZeG1BcVwvYWcwcVZtZmZpOWFaVnY0N1pYRXErbEdQcHFIREJxN29sbUE0bUlDVmxCeEFHN2xXT2tWNUhVckkrWHdwdm1mYlhmTmQ4U29mMW83T0JDcTlBcm1sXC9oV1JCOXh0TCt4aDM0bFFzcmYyWHlcL1B3PSJ9.TlCrNmwpLd1OkPCB1Cd58qp37Z2LAk7TUXPdTP_HLCA';var __TenderWidgetPath = 'eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJkYXRhIjoiVWpLK2IwQnZkV0owV3N5K2Zpak5CVUxyVHlKZWNpRDd6dXdLSm9WcjV5UmdDQUM1MUJxMEJiOStGTDVISnB1RWk2XC9WZ0hEbFwvYUVtQ1dcL09YRk91enlZM2NVbjZBQVZ0WTJONFwvTnJhRmt1UG16TXhad3dEUDdYRUNWQStIWTk5V240djFLbURMZWtLY0syUjN3PT0ifQ.JuD3vvtZ5I1_Q7NoPoRAhJb5Conk3-saPQ3TDjQjUJI';var __ClassfielWidgetPath = 'eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJkYXRhIjoiWkh3aFBcL2ZcL2x6ZkJQNTQrSVZValNZUVNMbW1TaEtLbnZMT2RcL2FzTmczKzlmWmRON1lua1ltS0hTTzlaNVE2MDVQSmNveWxCTXBtWDRKTnJaU0ZGWUpuTUc4N0E3QTBvUUJOdEM2MGdrSXowcmd6XC9cL3UyXC90Q1ZPY3dQblBkZmlTTytMOVExUFFhMmZFUk9ualVhaHNnPT0ifQ.Ixywxf0QT1401dVNjEsVK7gpVsj6axD4rnYS41CRuD8';googletag.cmd.push(function() {googletag.defineSlot('/151755912/kdaily_horizontal_ad_970x120', [970, 120], 'div-gpt-ad-1511697664573-0-category-top').addService(googletag.pubads());googletag.pubads().enableSingleRequest();googletag.enableServices();});googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1511697664573-0-category-top'); });भिडियो विरामीलाई बुझाउनै कठिन  बाफ निस्किएपछि त्रासमा डा. केसीले भने, 'सर्वोच्चको आदेश सकारात्मक, अनशन जारी रहन्छ' विश्वबाट लोपोन्मुख चरा परासीमा भेटियो जाने होइन टेम्केडाँडा ? ‘सैतानी ब्याज’ को पासोमा जकडिएकाहरुको पीडा (भिडियो) यसरी बन्छ रुम्जाटारको राडीपाखी तारा एयरको उडान सुरु मनोकांक्षा पुरा गराउन माधवनारायणको कठोर व्रत यसरी लगियो मतपत्र काठमाडौं संरक्षणको अभावमा देशकै पहिलो पाठशाला जीर्ण (भिडियो) यसरी बनाइन्छ ‘वाचिपा’googletag.cmd.push(function() {googletag.defineSlot('/151755912/kdaily_square_ad_320x290', [320, 290], 'div-gpt-ad-1511697664573-2-common-mid1-169619').addService(googletag.pubads());googletag.defineSlot('/151755912/kdaily_square_ad_320x290_2', [320, 290], 'div-gpt-ad-1511697664573-3-common-mid1-13132').addService(googletag.pubads());googletag.pubads().enableSingleRequest();/*googletag.pubads().collapseEmptyDivs();*/googletag.enableServices();});googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1511697664573-2-common-mid1-169619'); });googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1511697664573-3-common-mid1-13132'); }); googletag.cmd.push(function() {googletag.defineSlot('/151755912/kdaily_horizontal_ad_970x120', [970, 120], 'div-gpt-ad-1511697664573-0-category-footer').addService(googletag.pubads());googletag.pubads().enableSingleRequest();googletag.enableServices();});googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1511697664573-0-category-footer'); });if(localStorage.opedClosed=='1'){document.getElementById('blockLayout').classList.add('oped-toggle');document.getElementById('wrapper').classList.add('oped-toggle');}विचार/विविधाविचारनयाँ जनादेश र पार्टी एकताप्रदीप ज्ञवालीमाघ ४, २०७४मुलुक निर्वाचन सकिएको डेढ महिना बित्न लाग्दा समेत नयाँ सरकारका लागि ढोका नखोलिएको र मतगणना सकिएको एक महिनाभन्दा बढी व्यतीत हुँदा पनि सार्वभौम नेपाली जनतालाई आफूले...विविधाहामी बदलिन्छौं, कांग्रेस बदल्छौंविश्वप्रकाश शर्मामाघ ४, २०७४नेपाली कांग्रेस अब कसरी अघि बढ्छ ? केन्द्रीय कार्यसमितिको बहुप्रतिक्षित बैठकतर्फ सबैको नजर केन्द्रित छ, यसबेला । पराजयको गम्भीर समीक्षा, रूपान्तरणको अभियान, महासमिति या विशेष महाधिवेशन जस्ता...विविधाजबजको सार्थकतामाधव ढुङ्गेलमाघ ४, २०७४यतिबेला वाम एकीकरणको सरगर्मी बढेको छ । एकीकरणका सैद्धान्तिक आधारमाथि पनि मन्थन चलिरहेको छ । जननेता मदन भण्डारीद्वारा प्रतिपादित जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) का मान्यतालाई पाल्ने कि...विविधाअब ‘रे’ भनेको सहन्नौंचन्द्रकिशोरमाघ ४, २०७४समाजको लोकतान्त्रीकरणका निम्ति समुदायमा आशाको परिवेश बढाउँदै र निराशाको तुवाँलो तुहाउँदै नलगेसम्म न पद्धतिको लोकतान्त्रीकरण हुनसक्छ, नत राज्यको नै लोकतान्त्रीकरण ।विविधासीमांकनसिर्जित समस्या सुल्झाऊसम्पादकीयमाघ ४, २०७४पर्साको भारतीय सीमावर्ती क्षेत्रमा सन् १८४० को नक्सालाई आधार बनाएर सीमास्तम्भ निर्माण गर्ने क्रममा आफ्नो जग्गा भारतपट्टि पारिएपछि स्थानीय बासिन्दा आश्चर्यचकित मात्र भएका छैनन्, आक्रोशित...विविधाईपीजी : निर्णायक होइन, विश्लेषणात्मक सुझाव निकाय मात्रचन्द्रशेखर अधिकारीमाघ ३, २०७४नेपाल–भारतबीच अहिलेसम्म कायम रहेको खुल्ला सीमा अब रहन नसक्ने धारणा नेपाली पक्षबाट बाहिर आएको छ । यसलाई नियमन गर्ने निर्णय भइसकेको बताइएको छ । त्यो...विचारआर्थिक सुशासनको संकटअच्युत वाग्लेमाघ ३, २०७४तरलता सङ्कटको चर्चाले फेरि एकपटक अर्थतन्त्र तातेको छ । तरलता सङ्कट (बैंकहरूमा लगानीयोग्य रकम अभाव) र अधिक तरलताको जोखिमका यस्तै मौसमी गीत हरेक वर्ष गाउन थालिएको...विविधाकांग्रेस नवनिर्माण आवश्यकदेवराज चालिसेमाघ ३, २०७४नेपाली कांग्रेसका लागि अहिलेको अवस्था चुनौतीपूर्ण छ । सही दिशाबोध भएमा वा आफूलाई सुधार गरेमा भविष्यको सुखद यात्राका लागि प्रस्थानविन्दु हुनसक्छ । ७ दशक कांग्रेसले देशलाई नेतृत्व...विविधाबौद्धिकता पुलिंगीको पेवा हो ?अजवी पौड्यालमाघ ३, २०७४एउटा बौद्धिक कार्यक्रमको प्रसंगबाट कुरा सुरु गरौं । कार्यक्रम थियो– अक्टोबर क्रान्ति दिवस । बौद्धिकहरूको जमघट भएको कार्यक्रममा महिलाको उपस्थिति उसै न्यून थियो । ड्यासमा त झन् कम ।विविधाआउनुस्, जागिर यहाँ छअखण्ड भण्डारीमाघ ३, २०७४सर्वप्रथम, कवाडी बटुल्दै गुजारा चलाउने भाइ–बहिनीलाई मेरो सल्लाह छ, तिमीहरू कसैले फोहोर फाल्छ कि बरु ढुकेर बस । विराटनगरका मेयरलाई गएर खुसुक्क भन । दिनभरि बटुलेको कवाडीको...function toggleOpedSection(){if(document.getElementById('blockLayout').classList.contains('oped-toggle')){localStorage.opedClosed = '0';document.getElementById('blockLayout').classList.remove('oped-toggle');document.getElementById('header').classList.remove('oped-toggle');document.getElementById('wrapper').classList.remove('oped-toggle');}else{localStorage.opedClosed = '1';document.getElementById('blockLayout').classList.add('oped-toggle');document.getElementById('header').classList.add('oped-toggle');document.getElementById('wrapper').classList.add('oped-toggle');}}कान्तिपुरका स्तम्भहरुहेलो शुक्रबारहाम्रो नेपालमास्वास्थ्यस्थानीय निर्वाचन २०७४सूचना प्रविधिसाहित्य/विविधसमाचारविश्वविविधाविचाररोचकमनोरञ्जनभिडियोब्लगफोटोफिचरफिचरप्रिन्ट संस्करणप्रवासप्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन २०७४देशजीवनशैलीगन्तब्यखेलकुदकोसेलीकोपिलाकुराकानीकलाअर्थ / वाणिज्यअन्यहाम्रो बारेमायो वेबसाइट कान्तिपुर राष्ट्रिय दैनिकको आधिकारिक न्युज पोर्टल हो । नेपाली भाषाको यो पोर्टलले समाचार, विचार, मनोरञ्जन, खेल, विश्व, सूचना प्रविधि, भिडियो तथा जीवनका विभिन्न आयामका समाचार र विश्लेषणलाई समेट्छ। पूरा पढ्नुहोस् »उपयोगी लिंकहरुविज्ञापन - अनलाइनविज्ञापन - पत्रिका सल्लाह सुझाव सम्पर्क गर्नुहोस् सम्पर्क ठेगाना
<script async='async' src='https://www.googletagservices.com/tag/js/gpt.js'></script><script>var googletag = googletag || {};googletag.cmd = googletag.cmd || [];googletag.cmd.push(function() {googletag.pubads().enableSingleRequest();/*googletag.pubads().collapseEmptyDivs(true);*/googletag.enableServices();});</script><script>function openAccessAlert(ctrl,ctrlToShow){/*window.scroll(0,0);*/if(ctrl=="pnl-alert-signin"){document.getElementById('pnl-alert-signin').setAttribute("style", "display:block;");document.getElementById('pnl-alert-signup').setAttribute("style", "display:none;");}else{document.getElementById('pnl-alert-signin').setAttribute("style", "display:none;");document.getElementById('pnl-alert-signup').setAttribute("style", "display:block;");}if(ctrlToShow){document.getElementsByClassName(ctrlToShow)[0].style = 'display:block;';}else{document.getElementsByClassName('save-news-alert-message')[0].style = 'display:none;';}}function closeAlert(ctrl){document.getElementById(ctrl).setAttribute("style", "display:none;");resetSigninMessageFields();if(ctrl=='pnl-cookie-message'){localStorage.cookieMessageShown = 1;}}function OpenChangePassword(){/*window.scroll(0,0);*/document.getElementById('pnl-change-password').setAttribute("style", "display:block;");}function OpenPasswordRecovery(){/*window.scroll(0,0);*/document.getElementById('pnl-password-recovery').setAttribute("style", "display:block;");closeAlert('pnl-alert-signin');closeAlert('pnl-alert-signup');}function OpenContactUs(){document.getElementById('pnl-alert-contactus').setAttribute("style", "display:block;");}function OpenAdvice(){document.getElementById('pnl-alert-advice').setAttribute("style", "display:block;");}function sendAdviceAndContactUs(ctrl){if(!ctrl.parentNode.checkValidity()){ctrl.parentNode.reportValidity();return false;}ctrl.parentNode.getElementsByClassName('loading')[0].style.display = 'flex';action = ctrl.getAttribute('data-action');reqwest({url: commentServerURL+'kantipur/contactus', method: 'post', crossOrigin: true, withCredentials: true, data: {email:ctrl.parentNode.querySelector(".txtEmail").value,name:ctrl.parentNode.querySelector(".txtFullName").value,message:ctrl.parentNode.querySelector(".txtMessage").value}, success: function (response) {ctrl.parentNode.reset();messageElement = document.getElementsByClassName(action+'SuccessMessage')[0];if(getLang()=='en'){messageElement.innerHTML = 'We have received your message. We will get back to you soon';}else{messageElement.innerHTML = 'तपाईँको सन्देश प्राप्त भएको छ ।';}ctrl.parentNode.getElementsByClassName('loading')[0].style.display = 'none';setTimeout(function(){messageElement.innerHTML = '';},5000);/*closeAlert('pnl-alert-advice');closeAlert('pnl-alert-contactus');*/}, error:function(){messageElement = document.getElementsByClassName(action+'ErrorMessage')[0];if(getLang()=='en'){messageElement.innerHTML = 'Your message is not received. Please try again';}else{messageElement.innerHTML = 'तपाईँको सन्देश प्रप्त हुन सकेन । कृपया पुनः प्रयास गर्नुहोला ।';}ajax_failure('Advice and Contact Us','sendAdviceAndContactUs');setTimeout(function(){messageElement.innerHTML = '';},5000);}});}function submitRecoverPassword(event,source){var btn = source.parentNode.parentNode.getElementsByClassName('default-btn')[0];x = event.which || event.keyCode;if(x==13){Auth.do_forget_password();event.preventDefault();}}</script><script>if(localStorage.opedClosed=='1'){document.write('<div id="wrapper" class="home oped-toggle">');}else{document.write('<div id="wrapper" class="home">');}</script><script>var jcssServerURL = "https://jcss-cdn.kantipurdaily.com/";</script><script>!function(f,b,e,v,n,t,s){if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)};if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0';n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0;t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window, document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js');fbq('init', '1199855830026830');fbq('track', 'PageView');function loadLangFile(){newScript = document.createElement('script');newScript.type = 'text/javascript';newScript.src = jcssServerURL + 'kantipurdaily/js/lang.js';document.getElementsByTagName('head')[0].appendChild(newScript);}function setLangText(class_name){if (typeof lng == "undefined" || lng == null){loadLangFile();}for(var i=0;i<document.getElementsByClassName(class_name).length;i++){document.getElementsByClassName(class_name)[i].innerHTML = lng[class_name];}}function openRecommendationInfo(){document.getElementById('pnl-recommendation-info').setAttribute("style", "display:block;");}</script><script>if(localStorage.opedClosed=='1'){document.getElementById('header').classList.add('oped-toggle');}</script><script>function handle(e){if(e.keyCode === 13){e.preventDefault();path = 'https://www.kantipurdaily.com/search/2018/'+document.getElementById('txtSearchBox').value.split(' ').join('+');location.href = path;}}function searchSubmit(){path = 'https://www.kantipurdaily.com/search/2018/'+document.getElementById('txtSearchBox').value.split(' ').join('+');location.href = path;}</script><script>var instructionsCount = document.getElementsByClassName('instructions-list')[0].getElementsByTagName('li').length;function checkCode(){if(event.which==13){validateCode();}}function hideInstruction(update){if(!update){update = false;}if(update){localStorage.instruction_closed_time = new Date();}document.getElementsByClassName('tip-wrap')[0].style.display = 'none';document.getElementById('instruction-btn').style.display = 'block';hideIframe();}function codeForm(){document.getElementsByClassName('codeForm')[0].style.display = 'block';}function showInfo(){if(document.getElementsByClassName('beta-info')[0].style.display=='block'){document.getElementsByClassName('beta-info')[0].style.display = 'none';}else{document.getElementsByClassName('beta-info')[0].style.display = 'block';}}function showInfo1() {if(document.getElementsByClassName('beta-info1')[0].style.display=='block'){document.getElementsByClassName('beta-info1')[0].style.display = 'none';}else{document.getElementsByClassName('beta-info1')[0].style.display = 'block';}}function openIframe(){document.getElementById("video-frame").getElementsByTagName('iframe')[0].src="https://www.youtube.com/embed/_I5cJ7EVCqA?rel=0&amp;showinfo=0"; document.getElementById('video-frame').setAttribute("style", "display:block;");}function hideIframe(){document.getElementById('video-frame').style.display = 'none';document.getElementById("video-frame").getElementsByTagName('iframe')[0].src="";}var slideIndex = 0;/*diffMilisec = new Date() - new Date(localStorage.instruction_closed_time);diffMins = Math.round(diffMilisec/(1000*60));if(diffMins>5 || isNaN(diffMins)){showSlides();}else{hideInstruction();}*/if(localStorage.instruction_closed_time){showInstructionButton();}else{showSlides();}function showInstructionButton(){document.getElementById('instruction-btn').style.display = 'block';}function showSlides(action) {/*for(var j=0;j<document.getElementsByClassName('manual').length;j++){document.getElementsByClassName('manual')[j].style.display = 'none';}random_number = Math.floor(Math.random() * ((8-1)+1) + 1);document.getElementsByClassName('manual-'+random_number)[0].style.display = 'flex';return true;*/if(!action){action = 'next';}total_slides = document.getElementsByClassName('instructions-list')[0].getElementsByClassName('manual').length;if(slideIndex==1 && action!='next'){return false;}if(slideIndex==total_slides && action=='next'){return false;}var i;var slides = document.getElementsByClassName("manual");for (i = 0; i < slides.length; i++) {slides[i].style.display = "none"; }slideIndex++;/*if (slideIndex > slides.length) {slideIndex = 1}*/if(action!='next'){slideIndex = slideIndex-2;}slides[slideIndex-1].style.display = "block";document.getElementsByClassName('tip-wrap')[0].style.display = 'block';document.getElementById('instruction-btn').style.display = 'none';document.getElementsByClassName('slide-paging')[0].innerHTML = slideIndex + '/' + instructionsCount;/*setTimeout(showSlides, 10000);*/}function hideFirstUserMessage(){document.getElementsByClassName('first-user-msg')[0].style.display = 'none';}function showAlert(elementId){if(document.getElementById(elementId)){document.getElementById(elementId).setAttribute("style", "display:block;");}}function opedChangeProfilePic(){document.getElementById('pnl-profile-picture-change').setAttribute("style", "display:block;");}var recommendedNewsList;var trendingNewsList;function getUserDetails(){if(localStorage['user_details']){return JSON.parse(localStorage['user_details']);}else{return null;}}vacancyCount = 0;tenderCount = 0;vacancyAjax = true;tenderAjax = true;function loadMoreExtras(type){url = "";if(type=="vacancy"){ctrlmore = document.getElementsByClassName('vacancy-more-list')[0];ctrlmore.parentNode.removeChild(ctrlmore); if(vacancyAjax==false){document.getElementsByClassName('more-list-vacancy')[0].style.display="none";return false;}vacancyCount++;url = "/moreextras/vacancy?p="+vacancyCount;}if(type=="tender"){ctrlmore = document.getElementsByClassName('tender-more-list')[0];ctrlmore.parentNode.removeChild(ctrlmore); if(tenderAjax==false){return false;}tenderCount++;url = "/moreextras/tender?p="+tenderCount;}reqwest({url:url, method: 'GET', crossOrigin: true, withCredentials: true, success: function (response) {if(type=="vacancy"){data = JSON.parse(response).vacancyList;if(data.length==0){document.getElementsByClassName('vacancy-more-list')[0].style.display="none";vacancyAjax=false;}html = "";for(i in data){c = data[i];html+= '<li onclick="showVacancyDetails(this);">';html+= '<input type="hidden" class="displayPicture" value="'+c.picture+'"/>';html+= '<h2>'+c.title+'</h2>';html+= c.description;html+= '</li>';}if(data.length>0){html += '<li class="vacancy-more-list">';html += '<a class="more-list-vacancy" onclick="loadMoreExtras(\'vacancy\');">थप रोजगारीको अवसरहरु </a>';html += '</li>';}document.getElementsByClassName('vacancylist')[0].innerHTML = document.getElementsByClassName('vacancylist')[0].innerHTML+html;}if(type=="tender"){data = JSON.parse(response).tenderList;if(data.length==0){document.getElementsByClassName('tender-more-list')[0].style.display="none";tenderAjax=false;}html = "";for(i in data){c = data[i];html+= '<li onclick="showTenderDetails(this);">';html+= '<input type="hidden" class="displayPicture" value="'+c.picture+'"/>';html+= '<h2>'+c.title+'</h2>';html+= c.description;html+= '</li>';}if(data.length>0){html += '<li class="tender-more-list">';html += '<a class="more-list-tender" onclick="loadMoreExtras(\'tender\');">थप बोलपत्रको अवसरहरु </a>';html += '</li>';}document.getElementsByClassName('tenderlist')[0].innerHTML = document.getElementsByClassName('tenderlist')[0].innerHTML+html;}}, error:function(){}})}</script><script>var myScroll;function showUnpublishedAlert(source,type){if(type=='comments'){document.getElementById('pnl-alert-not-published').getElementsByClassName('').innerHTML = "तपाईको प्रतिक्रिया समीक्षामा भएकोले प्रकाशित भएको छैन&nbsp;।";}else if(type=='articles'){document.getElementById('pnl-alert-not-published').getElementsByClassName('').innerHTML = "तपाईको लेख समीक्षामा भएकोले प्रकाशित भएको छैन&nbsp;।";}document.getElementById('pnl-alert-not-published').setAttribute("style", "display:block;");document.getElementById('pnl-alert-news-link').setAttribute("href",source.getAttribute("data-href"));}function shuffleArray(array) {for (var i = array.length - 1; i > 0; i--) {var j = Math.floor(Math.random() * (i + 1));var temp = array[i];array[i] = array[j];array[j] = temp;}return array;}function addslashes(str) {return (str + '').replace(/[\\"']/g, '\\$&').replace(/\u0000/g, '\\0');}function getToken(){if(localStorage['token']){return localStorage['token'];}else{return false;}}function isset(variable) {try {return typeof eval(variable) !== 'undefined';} catch (err) {return false;}}var registerURL = "https://auth.kantipurdaily.com/register";var loginURL = "https://auth.kantipurdaily.com/login";var forgetPasswordURL = "https://auth.kantipurdaily.com/forgetpassword";var changePasswordURL = "https://auth.kantipurdaily.com/changepassword";var logoutURL = "https://auth.kantipurdaily.com/logout";var resendActivationURL = "https://auth.kantipurdaily.com/resendactivationlink";resendActivationURL = "https://auth.kantipurdaily.com/sendactivationlink";var aiServerURL = "https://ai.kantipurdaily.com/";var aiServerURLPath = "https://ai.kantipurdaily.com/";var authServerURL = "https://auth.kantipurdaily.com/";var profilePicURL = "https://assets-cdn.kantipurdaily.com/";var apiServerURL = "https://api.kantipurdaily.com/kantipurdaily";var serverBasePath= "https://www.kantipurdaily.com/";var commentServerURL = "https://comments.kantipurdaily.com/";var imageServerURL = "https://assets-cdn.kantipurdaily.com/uploads/source/";var saveUserNews = "https://api.kantipurdaily.com/kantipurdaily/userbookmarknews/";var savedNewsPath = "https://api.kantipurdaily.com/kantipurdaily/getusersavednews/?token="+localStorage['token'];var userSavedNewsPath = "https://api.kantipurdaily.com/kantipurdaily/getusersavednews/";var __NewsDigestWidget = 'eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJkYXRhIjoieVE3ejJnNHhHbVk2dlI4NGtNK0JtZitcL1V1YmJaSTdVZ1JwUGxjYWJXV0I0VUYxVmVZVktNSDgra0ZYOHFmOG9lV0FcL3VLZlhwVjl4dDN0dXhPSXFPUzNXVmhISTduUXNIeTN5ek0xK0VMaDZLS0hUMjZGRURyK0dxYlc4MlBORWFHR1dEVmc2R3UrbWI2OD0ifQ.tfbHrovTq0MUr1Mz8DfAeHhoV-rXF1R_6ObO1b_gsTA';var __ExtrasWidgetPath = 'eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJkYXRhIjoiS2cxXC9UdjRCWVNtcytuVkgrcjJIWHZGMHJqNG1lQnI0Z0lYeGxEMHBZYWt4Z0loQ2w0ZzdLUGRvRzdVc3p5OEFudzh5QmVvRW84MDVzdzk0NWpQdENVdGlGOEVIdFQrWlhibGdDOWJXeE80TjBkWXF2VFN4NmQ3VTcraHA2aUtCaEZPanlycmwifQ.QH6z6X9KEdEcNHy7uoN507nn_3TQ899RDpYyoUaH27c';var __ArticlesWidgetPath = 'eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJkYXRhIjoibXNxTE1kNkVWWEZvZStXTG1HZmdYVmZzcVNWNFRDemlPUzBtbjNWcVV4NmhzUVBoR1JXWlBaQ3dmeHZ3akJoSGY4ck92eHhENlVcL1hSTE9tcjJkTlcrckJWUDZXb3lhWU81YnRWMjl1cTBLYXFtVDRadEhoSmRFanE0RnlPd2xGVDhIOXVRSzNYQT09In0.R7ka8vkf2_tdw2FXc9CwNo2yYOKjbJRx1vGnG94HH1E';var __UserProfileWidgetPath = 'eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJkYXRhIjoibXVZb3JxcUsyZzlSMVJ1YlVNQTlZaEZFTU81dUlCbHlvbjJQckljeG5reEYySU1MM2lTb1I5S05qZTRKZE1uXC9ycHRBZEtlYVh2MmFEVThZVmVFWEE2WFNwTmJsR1QxbzBtbmNMOUtVcTRLMWFkd2FwYk9wMXV3TEl3RE80Q05yZUtwN2pwcjc5RHpuRE9CSyJ9.l7AX5rv5HaUppKMzUkUkHBK9Dhqb31W0OfqLiiWlwK4';var __CalendarWidgetPath = 'eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJkYXRhIjoibjQ5bFl6dEJpZU9YOW5oVFhaY1ljWml2MncxMTdhTERzRUNsbzA3cWptSm1pMzVmc21HTzA4TmVLcUlVT0Z5RlZzSGZaUllBa3dFaGxHcUMzOE9vKytVNFwva1RtQjBoWVhrMW93XC9HQ1BIaUlaUWx4SnJHYXl4eFJHaDlpaDk2blVBaEMxTVRyeE9XOEo1dz0ifQ.MgWbAYfUhKzm-RHsK4eOvhxVdPjok-CGbLghprXd6Pc';var __LoginWidgetPath = 'eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJkYXRhIjoiT3NXVEVkNFZxUTh5eHJoYXRiVm9rNURtdVpxMEVpbnpZRnhvTXJ2aFNEbVI2dVRvWWp0Rm9JYW9Wb0J5UEVwVkxrUG5SbVFpRHdvMnpCRnc5bDhNVjd6N3JTa21LZnMxZXR5dmJ1cWJNUnVkcUU2YXBHenJJUVdmck53UlllTDBUQXRlMExnPSJ9.8tRbgqt6LikHZrq_PxqflLuxyJAlqHc3Th6cdz8ADog';var __VacancyWidgetPath = 'eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJkYXRhIjoiWGRwZzYxK0lTVlhHMHpBb29BclR0WENubGFOQmF4QW9qSThJbXhTQkdBTnZ6czl2ZktiTlBmbDgyVXZcL1NxenhPNURVYlZ6eGhoS1EzREVYYm9Ua3N3T01pXC9ITEVkZUl3ZGxKSUtrYmFzNDhvekNyZUNGTUtqem5yXC9KWUw5eUdjMmlGb2VoSWZHeUlmS1lYTEdrPSJ9.4Fz_ayUfhxRhwCDOeftIdXnAGoSuDz6EUSPe1T2xhV8';var __TenderWidgetPath = 'eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJkYXRhIjoicEl4QW14OW5cL0JEdmU4YjErV05ua28yXC93M09qTDBVQmY2RVQxbVV6OEpUZTg0Q0JRK2JQUTBjRGFuSEFTS0FYcUxudFJTNmZnQ0ZjSjFvcE5oelhWU0ZvblVNRDlMOVJ1RGtDWVNDdUhtK1VMSElOdVRlcUlGNlpPZG1MMngwV1owXC9QRGQxd3l0M0xFV3FlcXc9PSJ9.Eb6zanx0VjzllFiJZrqmMGDgFE4_60F5UFf9QqKxh14';var __ClassfielWidgetPath = 'eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJkYXRhIjoiTzVTWTFjK2E2SGM2WkZNNWNMNjJYWVlweWE0dmc3eUtWZmNHNmFEWnpQVno2N3dcL1ltYVN3U3ljYTJXVTdPQ1wvUVV2OXJpc0xxUXNqdlBkaElESUNieTZIT1JxT2Y5SE9Ta1NYZW0rNFdlSEZ3RVBwV0c0c3R6eld4YUROSEFlTXc4WG9XU2o4N3hqTkJYRXBuMTl0c1E9PSJ9.OyPWmq1-haKEGc0PKs0N-DJ7uWwCDG6h1CqPA4rSC3s';</script><script>function showCalendar(){showSetting();loadPageParts('Extras','content-2');document.getElementById('tab-2').click();setTimeout(function(){var objDiv = document.getElementById("openCalendar");objDiv.click();},1000);}</script><script>googletag.cmd.push(function() {googletag.defineSlot('/151755912/kdaily_horizontal_ad_970x120', [970, 120], 'div-gpt-ad-1511697664573-0-homepage-top').addService(googletag.pubads());googletag.pubads().enableSingleRequest();googletag.enableServices();});</script><script>googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1511697664573-0-homepage-top'); });</script><script>googletag.cmd.push(function() {googletag.defineSlot('/151755912/kdaily_horizontal_ad_970x120', [970, 120], 'div-gpt-ad-1511697664573-0-homepage-top').addService(googletag.pubads());googletag.pubads().enableSingleRequest();googletag.enableServices();});</script><script>googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1511697664573-0-homepage-top'); });</script><script>function getThumbBySize(imagePath,thumbSize,relative_path){if(!relative_path){relative_path = false;}var image_path_without_extension = imagePath.substring(0, imagePath.lastIndexOf("."));var extension = imagePath.split('.').pop();if(relative_path){imagePath=image_path_without_extension + '-' + thumbSize + '.' + extension;}else{imagePath=imageServerURL+ image_path_without_extension + '-' + thumbSize + '.' + extension;}return imagePath;}function populateRecommendation(response){var html = '<div class="row"><div class="cat_name col-xs-2 col-sm-2 col-md-2">'+'<div class="catName recommendedText">प्रस्तावित</div>'+'<span class="recommendedDescription">तपाईंले मनपराएका शीर्षकबाट केहि प्रस्ताव </span>'+'</div>';html += '<div class="col-xs-10 col-sm-10 col-md-10">'+'<div class="row1">';for(var i=0;i<10;i++){if(response[i]){if(response[i].news_date){news_date = response[i].news_date.split("-").join("/");}else{news_date = '';}var detailLink = 'https://www.kantipurdaily.com/'+response[i].cat_slug + '/' + news_date + '/' + response[i].permalink;template = (response[i].template)?response[i].template:"";html += '<div class="item '+template+'">';if(response[i].thumb_path!=''){html += '<div class="image">'+'<figure>'+'<a href="'+detailLink+'">'+'<img data-src="'+response[i].thumb_path+'" alt="">'+'</a>'+'</figure>'+'</div>';}html += '<div class="teaser">'+'<h2><a onclick="gaEvent(\'Kantipur Recommendation\',\'non-sidebar\',\''+addslashes(response[i].title)+'\');" href="'+detailLink+'">'+response[i].title+'</a></h2>';html += '<time>'+response[i].news_date_nep+'</time>';author_names = response[i].author_names.split(",");if(response[i].authors){html += '<div class="author">';for(var j=0;j<response[i].authors.length;j++){html += '<a href="https://www.kantipurdaily.com/author/'+response[i].authors[0]['profile_url']+'">'+author_names[j]+'</a>';}html += '</div>';}html += '</div>'+'</div>';}}html += '</div></div></div>';document.getElementById('recommended-wrapper').innerHTML = html;}function getRecommendation(){if(typeof recommendedNewsList !=='undefined' && recommendedNewsList!= null && recommendedNewsList!=''){populateRecommendation(recommendedNewsList);}else{currentDate = new Date();currentHour = currentDate.getUTCHours()+6;currentHour = (currentHour>23)?(currentHour-24):currentHour;url = "";if(localStorage.user_news_cluster){clusterArray = localStorage.user_news_cluster.split(',');if(clusterArray[currentHour]){filename = clusterArray[currentHour].replace(/-/g,'');url = 'https://ai.kantipurdaily.com/kantipur/recommendation/gettimesnewsjson/'+filename;parseRequired = true;}else{url = 'https://ai.kantipurdaily.com/kantipur/recommendation/getdefault';parseRequired = true;}}else{url = 'https://ai.kantipurdaily.com/kantipur/recommendation/getdefault';parseRequired = true;}reqwest({url: url, method: 'get', crossOrigin: true, withCredentials: true, success: function (resp) {if(parseRequired){response = JSON.parse(shuffleArray(resp));}else{response = shuffleArray(resp);}recommendedNewsList = response;populateRecommendation(response);},error: function(){document.getElementById('recommended-wrapper').style.display = 'none';ajax_failure('getting recommendation data in widget','getRecommendation');}})}}</script><script>googletag.cmd.push(function() {googletag.defineSlot('/151755912/kdaily_horizontal_ad_970x120', [970, 120], 'div-gpt-ad-1511697664573-0-common-mid2-8114').addService(googletag.pubads());googletag.pubads().enableSingleRequest();googletag.enableServices();});</script><script>googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1511697664573-0-common-mid2-8114'); });</script><script>googletag.cmd.push(function() {googletag.defineSlot('/151755912/kdaily_horizontal_ad_970x120', [970, 120], 'div-gpt-ad-1511697664573-0-common-mid2-28201').addService(googletag.pubads());googletag.pubads().enableSingleRequest();googletag.enableServices();});</script><script>googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1511697664573-0-common-mid2-28201'); });</script><script>function populateTrending(response){var html = '<div class="row"><div class="cat_name col-xs-2 col-sm-2 col-md-2">'+'<div class="catName trendingText">लोकप्रिय</div>'+'<span class="trendingDescription">इन्टरनेटमा अत्यधिक रुचाइएका केही समाचार</span>'+'</div>';html += '<div class="col-xs-10 col-sm-10 col-md-10">'+'<div class="row1">';timesLength = 0;if(response.length>10){limit = 10;}else{limit = response.length;}if(limit % 2 == 0){timesLength = limit;}else{timesLength = limit-1;}for(var i=0;i<timesLength;i++){if(response[i]){var news_date = response[i].news_date.split("-").join("/");var detailLink = 'https://www.kantipurdaily.com/'+response[i].cat_slug + '/' + news_date + '/' + response[i].permalink;template = (response[i].template)?response[i].template:"";html += '<div class="item '+template+'">';if(response[i].video_path!='0' && response[i].video_path!='' && response[i].video_path){image_source = "https://i3.ytimg.com/vi/"+getYoutubeIDFromUrl(response[i].video_path)+"/0.jpg";html += '<div class="image">'+'<figure>'+'<a href="'+detailLink+'">'+'<img data-src="'+image_source+'" alt="">'+'</a>'+'</figure>'+'</div>';}else if(response[i].thumb_path!='' && response[i].thumb_path){var thumb_path = response[i].thumb_path;html += '<div class="image">'+'<figure>'+'<a href="'+detailLink+'">'+'<img data-src="'+thumb_path+'" alt="">'+'</a>'+'</figure>'+'</div>';}html += '<div class="teaser">'+'<h2><a onclick="gaEvent(\'Kantipur Trending\',\'non-sidebar\',\''+addslashes(response[i].title)+'\');" href="'+detailLink+'">'+response[i].title+'</a></h2>';html += '<time>'+response[i].news_date_nepali+'</time>';author_names = response[i].author_names.split(",");if(response[i].authors){html += '<div class="author">';author_loop = 0;for(var j=0;j<response[i].authors.length;j++){if(author_loop!=0){html += ', ';}author_loop++;html += '<a href="https://www.kantipurdaily.com/author/'+response[i].authors[j].profile_url+'">'+author_names[j]+'</a>';}html += '</div>';}html += '</div>';}html += '</div>';}html += '</div></div></div>';document.getElementById('trending-wrapper').innerHTML = html;switchLang();}function getTrending(){if(typeof recommendedNewsList !=='undefined' && recommendedNewsList!= null && recommendedNewsList!=''){populateTrending(recommendedNewsList);}else{reqwest({url: 'https://ai.kantipurdaily.com/kantipur/trending/gettrendingjson', method: 'get', crossOrigin: true, withCredentials: true, success: function (resp) {var response = JSON.parse(resp);/*response = shuffleArray(response);trendingNewsList = response;*/populateTrending(response);},error: function(){document.getElementById('trending-wrapper').style.display = 'none';ajax_failure('getting trending data in mobile in widget','getTrending');}})}}</script><script>googletag.cmd.push(function() {googletag.defineSlot('/151755912/kdaily_square_ad_320x290', [320, 290], 'div-gpt-ad-1511697664573-2-common-mid1-350480').addService(googletag.pubads());googletag.defineSlot('/151755912/kdaily_square_ad_320x290_2', [320, 290], 'div-gpt-ad-1511697664573-3-common-mid1-372747').addService(googletag.pubads());googletag.pubads().enableSingleRequest();/*googletag.pubads().collapseEmptyDivs();*/googletag.enableServices();});</script><script>googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1511697664573-2-common-mid1-350480'); });</script><script>googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1511697664573-3-common-mid1-372747'); });</script><script>googletag.cmd.push(function() {googletag.defineSlot('/151755912/kdaily_square_ad_320x290', [320, 290], 'div-gpt-ad-1511697664573-2-common-mid1-388161').addService(googletag.pubads());googletag.defineSlot('/151755912/kdaily_square_ad_320x290_2', [320, 290], 'div-gpt-ad-1511697664573-3-common-mid1-155601').addService(googletag.pubads());googletag.pubads().enableSingleRequest();/*googletag.pubads().collapseEmptyDivs();*/googletag.enableServices();});</script><script>googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1511697664573-2-common-mid1-388161'); });</script><script>googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1511697664573-3-common-mid1-155601'); });</script><script>googletag.cmd.push(function() {googletag.defineSlot('/151755912/kdaily_square_ad_320x290', [320, 290], 'div-gpt-ad-1511697664573-2-common-mid1-40112').addService(googletag.pubads());googletag.defineSlot('/151755912/kdaily_square_ad_320x290_2', [320, 290], 'div-gpt-ad-1511697664573-3-common-mid1-165332').addService(googletag.pubads());googletag.pubads().enableSingleRequest();/*googletag.pubads().collapseEmptyDivs();*/googletag.enableServices();});</script><script>googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1511697664573-2-common-mid1-40112'); });</script><script>googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1511697664573-3-common-mid1-165332'); });</script><script>googletag.cmd.push(function() {googletag.defineSlot('/151755912/kdaily_square_ad_320x290', [320, 290], 'div-gpt-ad-1511697664573-2-common-mid1-121559').addService(googletag.pubads());googletag.defineSlot('/151755912/kdaily_square_ad_320x290_2', [320, 290], 'div-gpt-ad-1511697664573-3-common-mid1-471799').addService(googletag.pubads());googletag.pubads().enableSingleRequest();/*googletag.pubads().collapseEmptyDivs();*/googletag.enableServices();});</script><script>googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1511697664573-2-common-mid1-121559'); });</script><script>googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1511697664573-3-common-mid1-471799'); });</script><script>googletag.cmd.push(function() {googletag.defineSlot('/151755912/kdaily_square_ad_320x290', [320, 290], 'div-gpt-ad-1511697664573-2-common-mid1-107718').addService(googletag.pubads());googletag.defineSlot('/151755912/kdaily_square_ad_320x290_2', [320, 290], 'div-gpt-ad-1511697664573-3-common-mid1-400160').addService(googletag.pubads());googletag.pubads().enableSingleRequest();/*googletag.pubads().collapseEmptyDivs();*/googletag.enableServices();});</script><script>googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1511697664573-2-common-mid1-107718'); });</script><script>googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1511697664573-3-common-mid1-400160'); });</script><script>googletag.cmd.push(function() {googletag.defineSlot('/151755912/kdaily_square_ad_320x290', [320, 290], 'div-gpt-ad-1511697664573-2-common-mid1-141949').addService(googletag.pubads());googletag.defineSlot('/151755912/kdaily_square_ad_320x290_2', [320, 290], 'div-gpt-ad-1511697664573-3-common-mid1-302915').addService(googletag.pubads());googletag.pubads().enableSingleRequest();/*googletag.pubads().collapseEmptyDivs();*/googletag.enableServices();});</script><script>googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1511697664573-2-common-mid1-141949'); });</script><script>googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1511697664573-3-common-mid1-302915'); });</script><script>googletag.cmd.push(function() {googletag.defineSlot('/151755912/kdaily_square_ad_320x290', [320, 290], 'div-gpt-ad-1511697664573-2-common-mid1-295434').addService(googletag.pubads());googletag.defineSlot('/151755912/kdaily_square_ad_320x290_2', [320, 290], 'div-gpt-ad-1511697664573-3-common-mid1-37434').addService(googletag.pubads());googletag.pubads().enableSingleRequest();/*googletag.pubads().collapseEmptyDivs();*/googletag.enableServices();});</script><script>googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1511697664573-2-common-mid1-295434'); });</script><script>googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1511697664573-3-common-mid1-37434'); });</script><script>googletag.cmd.push(function() {googletag.defineSlot('/151755912/kdaily_square_ad_320x290', [320, 290], 'div-gpt-ad-1511697664573-2-common-mid1-73080').addService(googletag.pubads());googletag.defineSlot('/151755912/kdaily_square_ad_320x290_2', [320, 290], 'div-gpt-ad-1511697664573-3-common-mid1-206928').addService(googletag.pubads());googletag.pubads().enableSingleRequest();/*googletag.pubads().collapseEmptyDivs();*/googletag.enableServices();});</script><script>googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1511697664573-2-common-mid1-73080'); });</script><script>googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1511697664573-3-common-mid1-206928'); });</script><script>googletag.cmd.push(function() {googletag.defineSlot('/151755912/kdaily_square_ad_320x290', [320, 290], 'div-gpt-ad-1511697664573-2-common-mid1-475180').addService(googletag.pubads());googletag.defineSlot('/151755912/kdaily_square_ad_320x290_2', [320, 290], 'div-gpt-ad-1511697664573-3-common-mid1-327968').addService(googletag.pubads());googletag.pubads().enableSingleRequest();/*googletag.pubads().collapseEmptyDivs();*/googletag.enableServices();});</script><script>googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1511697664573-2-common-mid1-475180'); });</script><script>googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1511697664573-3-common-mid1-327968'); });</script><script>googletag.cmd.push(function() {googletag.defineSlot('/151755912/kdaily_square_ad_320x290', [320, 290], 'div-gpt-ad-1511697664573-2-common-mid1-371146').addService(googletag.pubads());googletag.defineSlot('/151755912/kdaily_square_ad_320x290_2', [320, 290], 'div-gpt-ad-1511697664573-3-common-mid1-181279').addService(googletag.pubads());googletag.pubads().enableSingleRequest();/*googletag.pubads().collapseEmptyDivs();*/googletag.enableServices();});</script><script>googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1511697664573-2-common-mid1-371146'); });</script><script>googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1511697664573-3-common-mid1-181279'); });</script><script>googletag.cmd.push(function() {googletag.defineSlot('/151755912/kdaily_square_ad_320x290', [320, 290], 'div-gpt-ad-1511697664573-2-common-mid1-302726').addService(googletag.pubads());googletag.defineSlot('/151755912/kdaily_square_ad_320x290_2', [320, 290], 'div-gpt-ad-1511697664573-3-common-mid1-327781').addService(googletag.pubads());googletag.pubads().enableSingleRequest();/*googletag.pubads().collapseEmptyDivs();*/googletag.enableServices();});</script><script>googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1511697664573-2-common-mid1-302726'); });</script><script>googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1511697664573-3-common-mid1-327781'); });</script><script>googletag.cmd.push(function() {googletag.defineSlot('/151755912/kdaily_square_ad_320x290', [320, 290], 'div-gpt-ad-1511697664573-2-common-mid1-194156').addService(googletag.pubads());googletag.defineSlot('/151755912/kdaily_square_ad_320x290_2', [320, 290], 'div-gpt-ad-1511697664573-3-common-mid1-313221').addService(googletag.pubads());googletag.pubads().enableSingleRequest();/*googletag.pubads().collapseEmptyDivs();*/googletag.enableServices();});</script><script>googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1511697664573-2-common-mid1-194156'); });</script><script>googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1511697664573-3-common-mid1-313221'); });</script><script>googletag.cmd.push(function() {googletag.defineSlot('/151755912/kdaily_square_ad_320x290', [320, 290], 'div-gpt-ad-1511697664573-2-common-mid1-408973').addService(googletag.pubads());googletag.defineSlot('/151755912/kdaily_square_ad_320x290_2', [320, 290], 'div-gpt-ad-1511697664573-3-common-mid1-13462').addService(googletag.pubads());googletag.pubads().enableSingleRequest();/*googletag.pubads().collapseEmptyDivs();*/googletag.enableServices();});</script><script>googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1511697664573-2-common-mid1-408973'); });</script><script>googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1511697664573-3-common-mid1-13462'); });</script><script>googletag.cmd.push(function() {googletag.defineSlot('/151755912/kdaily_square_ad_320x290', [320, 290], 'div-gpt-ad-1511697664573-2-common-mid1-28995').addService(googletag.pubads());googletag.defineSlot('/151755912/kdaily_square_ad_320x290_2', [320, 290], 'div-gpt-ad-1511697664573-3-common-mid1-340935').addService(googletag.pubads());googletag.pubads().enableSingleRequest();/*googletag.pubads().collapseEmptyDivs();*/googletag.enableServices();});</script><script>googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1511697664573-2-common-mid1-28995'); });</script><script>googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1511697664573-3-common-mid1-340935'); });</script><script>googletag.cmd.push(function() {googletag.defineSlot('/151755912/kdaily_square_ad_320x290', [320, 290], 'div-gpt-ad-1511697664573-2-common-mid1-127606').addService(googletag.pubads());googletag.defineSlot('/151755912/kdaily_square_ad_320x290_2', [320, 290], 'div-gpt-ad-1511697664573-3-common-mid1-431151').addService(googletag.pubads());googletag.pubads().enableSingleRequest();/*googletag.pubads().collapseEmptyDivs();*/googletag.enableServices();});</script><script>googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1511697664573-2-common-mid1-127606'); });</script><script>googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1511697664573-3-common-mid1-431151'); });</script><script>googletag.cmd.push(function() {googletag.defineSlot('/151755912/kdaily_horizontal_ad_970x120', [970, 120], 'div-gpt-ad-1511697664573-0-homepage-footer').addService(googletag.pubads());googletag.pubads().enableSingleRequest();googletag.enableServices();});</script><script>googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1511697664573-0-homepage-footer'); });</script><script>if(localStorage.opedClosed=='1'){document.getElementById('blockLayout').classList.add('oped-toggle');document.getElementById('wrapper').classList.add('oped-toggle');}</script><script>function toggleOpedSection(){if(document.getElementById('blockLayout').classList.contains('oped-toggle')){localStorage.opedClosed = '0';document.getElementById('blockLayout').classList.remove('oped-toggle');document.getElementById('header').classList.remove('oped-toggle');document.getElementById('wrapper').classList.remove('oped-toggle');}else{localStorage.opedClosed = '1';document.getElementById('blockLayout').classList.add('oped-toggle');document.getElementById('header').classList.add('oped-toggle');document.getElementById('wrapper').classList.add('oped-toggle');}}</script><script type='text/javascript' src='https://jcss-cdn-usae.kantipurdaily.com/kantipurdaily/js/commonv115.js'></script><script src="https://cdn.onesignal.com/sdks/OneSignalSDK.js" async></script><script>function __showNotificationBellIcon(){if ('Notification' in window) {if (Notification.permission == "granted") {return false;}}return true;}var OneSignal = window.OneSignal || [];OneSignal.push(["init", {appId: "f9e5d96b-adcc-4b6a-becd-22edae0d6342",autoRegister: false,notifyButton: {enable: __showNotificationBellIcon(),position: 'bottom-left',showCredit: false,theme: 'inverse',size: 'medium',colors: { 'circle.background': 'rgb(84,110,123)','circle.foreground': 'white','badge.background': 'rgb(84,110,123)','badge.foreground': 'white','badge.bordercolor': 'white','pulse.color': 'white','dialog.button.background.hovering': 'rgb(77, 101, 113)','dialog.button.background.active': 'rgb(70, 92, 103)','dialog.button.background': 'rgb(84,110,123)','dialog.button.foreground': 'white'},text: {'tip.state.unsubscribed': 'कान्तिपुर न्युज अलर्टसँग आबद्ध हुनुहोस् ।','tip.state.subscribed': "कान्तिपुर न्युज अलर्टसँग आबद्ध हुनुभयो ।",'tip.state.blocked': "कान्तिपुर न्युज अलर्ट ब्लक गर्नुभयो ।",'message.prenotify': 'कान्तिपुर न्युज अलर्टसँग आबद्ध हुनु क्लिक गर्नुहोस ।','message.action.subscribed': "कान्तिपुर न्युज अलर्टसँग आबद्ध हुनुभएकोमा धन्यवाद ।",'message.action.resubscribed': "कान्तिपुर न्युज अलर्ट प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ ।",'message.action.unsubscribed': "कान्तिपुर न्युज अलर्ट बन्द भयो ।",'dialog.main.title': 'कान्तिपुर न्युज अलर्ट','dialog.main.button.subscribe': 'प्राप्त गर्नुहोस','dialog.main.button.unsubscribe': 'खारेज गर्नुहोस','dialog.blocked.title': "कान्तिपुर न्युज अलर्ट 'अन्ब्लक' गर्नुहोस ।",'dialog.blocked.message': "कान्तिपुर न्युज अलर्ट सुचारु गर्न निम्नलिखित निर्देशन हेर्नुहोस:"}},welcomeNotification: {"title": "कान्तिपुर न्युज अलर्टमा सवागत छ ।","message": "कान्तिपुर न्युज अलर्टसँग आबद्ध हुनुभएकोमा धन्यवाद ।","url": "https://kantipurdaily.com"}}]);</script><script>getTokenRefresh();function getTokenRefresh(){if(!localStorage['last_token_refresh_datetime']){localStorage['last_token_refresh_datetime'] = new Date();}lastTokenRefreshDateTime = new Date(localStorage['last_token_refresh_datetime']);currentTokenRefreshDateTime = new Date();diffMilisec = currentTokenRefreshDateTime-lastTokenRefreshDateTime;diffDays = Math.floor(diffMilisec / 86400000);if(diffDays>9){reqwest({url: authServerURL+'getnewtoken', method: 'get', crossOrigin: true, withCredentials: true, headers: {'X-Authorization':getToken()}, success: function (resp) {localStorage.token = JSON.parse(resp).new_token;localStorage['last_token_refresh_datetime'] = new Date();},error: function(){ajax_failure('Refreshing Token','Refreshing Token');}});}}(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){(i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)})(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');ga('create', 'UA-10805376-29', 'auto');if(getUserDetails()){user_id = getUserDetails().id;ga('set', 'dimension2', user_id); }ga('send', 'pageview');function gaEvent(eventCategory,eventAction,eventLabel,eventValue){if(getUserDetails()){user_id = getUserDetails().id;ga('set', 'dimension2', user_id); }ga('send','event',eventCategory,eventAction,eventLabel,eventValue);}function gaPageView(url,title){if(getUserDetails()){user_id = getUserDetails().id;ga('set', 'dimension2', user_id); }ga('send', 'pageview',url,{'title':title});}if (window.googletag) {setInterval(function(){googletag.pubads().refresh();}, '30000');}/*window.onload=function(){setTimeout(function(){var el = document.querySelector('.scrollable');Ps.initialize(el);}, 1000);}*/</script><script type="text/javascript">_atrk_opts = { atrk_acct:"pzk+l1aU8KL3em", domain:"kantipurdaily.com",dynamic: true};(function() { var as = document.createElement('script'); as.type = 'text/javascript'; as.async = true; as.src = "https://d31qbv1cthcecs.cloudfront.net/atrk.js"; var s = document.getElementsByTagName('script')[0];s.parentNode.insertBefore(as, s); })();</script><script>window.onload = function(e){ browserMessage();getUpdatedTime();getTrending();getRecommendation();updateVideoForHomepage();var mainnews = document.getElementsByClassName('main-news')[0].getElementsByTagName('article');for(var i=0;i<mainnews.length;i++){if(mainnews[i].getElementsByClassName('share')[0]){mainnews[i].getElementsByClassName('share')[0].classList.add('shareText');}switchLang();}};function updateVideoForHomepage(){main_news = document.getElementsByClassName('main-news')[0].querySelectorAll("article");for(var i=0;i<main_news.length;i++){if(main_news[i].hasAttribute('data-videoid')){video_id = main_news[i].getAttribute('data-videoid');main_news[i].getElementsByClassName('image')[0].getElementsByTagName('figure')[0].innerHTML = '<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/'+video_id+'" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>';main_news[i].getElementsByClassName('image')[0].style.display = 'block';}}}function getUpdatedTime(){var homePageArticles = document.getElementsByClassName('main-news')[0].getElementsByTagName('article');var postdata = '';for(var i=0;i<homePageArticles.length;i++){if(i!=0){postdata += ',';}postdata += homePageArticles[i].getAttribute('attr-newsid');}reqwest({url: "getupdatedtime/"+postdata, method: 'post', crossOrigin: true, withCredentials: true, success: function (response) {response = JSON.parse(response);for(var i=0;i<response.length;i++){ var special = document.createElement('div');special.setAttribute('class','updated');if(response[i].last_edit_date){special.innerHTML = response[i].last_edit_date;}else if(response[i].is_breaking){special.innerHTML = 'ब्रेकिङ';special.classList.add('breaking');}meta_link_element = document.querySelector('article[attr-newsid="'+response[i].news_id+'"]').getElementsByClassName('meta-links')[0];if(meta_link_element){meta_link_element.parentNode.insertBefore(special, meta_link_element);}switchLang();}}, error:function(){ajax_failure('saving comments','submitComment');}})}</script><script type="application/ld+json">{"@context" : "http://schema.org","@type" : "Organization","url" : "https://www.kantipurdaily.com/","logo" : "https://www.kantipurdaily.com/images/kantipur-logo1.png","contactPoint" : [{"@type" : "ContactPoint","telephone" : "+977-01-5135000","contactType" : "customer service","sameAs" : ["https://www.kantipurdaily.com/images/kantipur-logo1.png","https://twitter.com/kantipurdaily","https://www.facebook.com/kantipuronline"]}]}</script><script async='async' src='https://www.googletagservices.com/tag/js/gpt.js'></script><script>var googletag = googletag || {};googletag.cmd = googletag.cmd || [];googletag.cmd.push(function() {googletag.pubads().enableSingleRequest();/*googletag.pubads().collapseEmptyDivs();*/googletag.enableServices();});</script><script>function openAccessAlert(ctrl,ctrlToShow){/*window.scroll(0,0);*/if(ctrl=="pnl-alert-signin"){document.getElementById('pnl-alert-signin').setAttribute("style", "display:block;");document.getElementById('pnl-alert-signup').setAttribute("style", "display:none;");}else{document.getElementById('pnl-alert-signin').setAttribute("style", "display:none;");document.getElementById('pnl-alert-signup').setAttribute("style", "display:block;");}if(ctrlToShow){document.getElementsByClassName(ctrlToShow)[0].style = 'display:block;';}else{document.getElementsByClassName('save-news-alert-message')[0].style = 'display:none;';}}function closeAlert(ctrl){document.getElementById(ctrl).setAttribute("style", "display:none;");resetSigninMessageFields();if(ctrl=='pnl-cookie-message'){localStorage.cookieMessageShown = 1;}}function OpenChangePassword(){/*window.scroll(0,0);*/document.getElementById('pnl-change-password').setAttribute("style", "display:block;");}function OpenPasswordRecovery(){/*window.scroll(0,0);*/document.getElementById('pnl-password-recovery').setAttribute("style", "display:block;");closeAlert('pnl-alert-signin');closeAlert('pnl-alert-signup');}function OpenContactUs(){document.getElementById('pnl-alert-contactus').setAttribute("style", "display:block;");}function OpenAdvice(){document.getElementById('pnl-alert-advice').setAttribute("style", "display:block;");}function sendAdviceAndContactUs(ctrl){if(!ctrl.parentNode.checkValidity()){ctrl.parentNode.reportValidity();return false;}ctrl.parentNode.getElementsByClassName('loading')[0].style.display = 'flex';action = ctrl.getAttribute('data-action');reqwest({url: commentServerURL+'kantipur/contactus', method: 'post', crossOrigin: true, withCredentials: true, data: {email:ctrl.parentNode.querySelector("#txtEmail").value,name:ctrl.parentNode.querySelector("#txtFullName").value,message:ctrl.parentNode.querySelector("#txtMessage").value}, success: function (response) {ctrl.parentNode.reset();messageElement = document.getElementsByClassName(action+'SuccessMessage')[0];if(getLang()=='en'){messageElement.innerHTML = 'We have received your message. We will get back to you soon';}else{messageElement.innerHTML = 'तपाईँको सन्देश प्राप्त भएको छ ।';}ctrl.parentNode.getElementsByClassName('loading')[0].style.display = 'none';setTimeout(function(){messageElement.innerHTML = '';},5000);/*closeAlert('pnl-alert-advice');closeAlert('pnl-alert-contactus');*/}, error:function(){messageElement = document.getElementsByClassName(action+'ErrorMessage')[0];if(getLang()=='en'){messageElement.innerHTML = 'Your message is not received. Please try again';}else{messageElement.innerHTML = 'तपाईँको सन्देश प्रप्त हुन सकेन । कृपया पुनः प्रयास गर्नुहोला ।';}ajax_failure('Advice and Contact Us','sendAdviceAndContactUs');setTimeout(function(){messageElement.innerHTML = '';},5000);}});}function submitRecoverPassword(event,source){var btn = source.parentNode.parentNode.getElementsByClassName('default-btn')[0];x = event.which || event.keyCode;if(x==13){Auth.do_forget_password();event.preventDefault();}}</script><script>if(localStorage.opedClosed=='1'){document.write('<div id="wrapper" class="innerpage category video oped-toggle">');}else{document.write('<div id="wrapper" class="innerpage category video">');}</script><script>var jcssServerURL = "https://jcss-cdn.kantipurdaily.com/";</script><script>!function(f,b,e,v,n,t,s){if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)};if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0';n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0;t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window, document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js');fbq('init', '1199855830026830');fbq('track', 'PageView');function loadLangFile(){newScript = document.createElement('script');newScript.type = 'text/javascript';newScript.src = jcssServerURL + 'kantipurdaily/js/lang.js';document.getElementsByTagName('head')[0].appendChild(newScript);}function setLangText(class_name){if (typeof lng == "undefined" || lng == null){loadLangFile();}for(var i=0;i<document.getElementsByClassName(class_name).length;i++){document.getElementsByClassName(class_name)[i].innerHTML = lng[class_name];}}function openRecommendationInfo(){document.getElementById('pnl-recommendation-info').setAttribute("style", "display:block;");}</script><script>if(localStorage.opedClosed=='1'){document.getElementById('header').classList.add('oped-toggle');}</script><script>function handle(e){if(e.keyCode === 13){e.preventDefault();path = 'https://www.kantipurdaily.com/search/2018/'+document.getElementById('txtSearchBox').value.split(' ').join('+');location.href = path;}}function searchSubmit(){path = 'https://www.kantipurdaily.com/search/2018/'+document.getElementById('txtSearchBox').value.split(' ').join('+');location.href = path;}</script><script>var instructionsCount = document.getElementsByClassName('instructions-list')[0].getElementsByTagName('li').length;function checkCode(){if(event.which==13){validateCode();}}function hideInstruction(update){if(!update){update = false;}if(update){localStorage.instruction_closed_time = new Date();}document.getElementsByClassName('tip-wrap')[0].style.display = 'none';document.getElementById('instruction-btn').style.display = 'block';hideIframe();}function codeForm(){document.getElementsByClassName('codeForm')[0].style.display = 'block';}function showInfo(){if(document.getElementsByClassName('beta-info')[0].style.display=='block'){document.getElementsByClassName('beta-info')[0].style.display = 'none';}else{document.getElementsByClassName('beta-info')[0].style.display = 'block';}}function showInfo1() {if(document.getElementsByClassName('beta-info1')[0].style.display=='block'){document.getElementsByClassName('beta-info1')[0].style.display = 'none';}else{document.getElementsByClassName('beta-info1')[0].style.display = 'block';}}function openIframe(){document.getElementById("video-frame").getElementsByTagName('iframe')[0].src="https://www.youtube.com/embed/_I5cJ7EVCqA?rel=0&amp;showinfo=0"; document.getElementById('video-frame').setAttribute("style", "display:block;");}function hideIframe(){document.getElementById('video-frame').style.display = 'none';document.getElementById("video-frame").getElementsByTagName('iframe')[0].src="";}var slideIndex = 0;/*diffMilisec = new Date() - new Date(localStorage.instruction_closed_time);diffMins = Math.round(diffMilisec/(1000*60));if(diffMins>5 || isNaN(diffMins)){showSlides();}else{hideInstruction();}*/if(localStorage.instruction_closed_time){showInstructionButton();}else{showSlides();}function showInstructionButton(){document.getElementById('instruction-btn').style.display = 'block';}function showSlides(action) {/*for(var j=0;j<document.getElementsByClassName('manual').length;j++){document.getElementsByClassName('manual')[j].style.display = 'none';}random_number = Math.floor(Math.random() * ((8-1)+1) + 1);document.getElementsByClassName('manual-'+random_number)[0].style.display = 'flex';return true;*/if(!action){action = 'next';}total_slides = document.getElementsByClassName('instructions-list')[0].getElementsByClassName('manual').length;if(slideIndex==1 && action!='next'){return false;}if(slideIndex==total_slides && action=='next'){return false;}var i;var slides = document.getElementsByClassName("manual");for (i = 0; i < slides.length; i++) {slides[i].style.display = "none"; }slideIndex++;/*if (slideIndex > slides.length) {slideIndex = 1}*/if(action!='next'){slideIndex = slideIndex-2;}slides[slideIndex-1].style.display = "block";document.getElementsByClassName('tip-wrap')[0].style.display = 'block';document.getElementById('instruction-btn').style.display = 'none';document.getElementsByClassName('slide-paging')[0].innerHTML = slideIndex + '/' + instructionsCount;/*setTimeout(showSlides, 10000);*/}function hideFirstUserMessage(){document.getElementsByClassName('first-user-msg')[0].style.display = 'none';}function showAlert(elementId){if(document.getElementById(elementId)){document.getElementById(elementId).setAttribute("style", "display:block;");}}function opedChangeProfilePic(){document.getElementById('pnl-profile-picture-change').setAttribute("style", "display:block;");}var recommendedNewsList;var trendingNewsList;function getUserDetails(){if(localStorage['user_details']){return JSON.parse(localStorage['user_details']);}else{return null;}}vacancyCount = 0;tenderCount = 0;vacancyAjax = true;tenderAjax = true;function loadMoreExtras(type){url = "";if(type=="vacancy"){ctrlmore = document.getElementsByClassName('vacancy-more-list')[0];ctrlmore.parentNode.removeChild(ctrlmore); if(vacancyAjax==false){document.getElementsByClassName('more-list-vacancy')[0].style.display="none";return false;}vacancyCount++;url = "/moreextras/vacancy?p="+vacancyCount;}if(type=="tender"){ctrlmore = document.getElementsByClassName('tender-more-list')[0];ctrlmore.parentNode.removeChild(ctrlmore); if(tenderAjax==false){return false;}tenderCount++;url = "/moreextras/tender?p="+tenderCount;}reqwest({url:url, method: 'GET', crossOrigin: true, withCredentials: true, success: function (response) {if(type=="vacancy"){data = JSON.parse(response).vacancyList;if(data.length==0){document.getElementsByClassName('vacancy-more-list')[0].style.display="none";vacancyAjax=false;}html = "";for(i in data){c = data[i];html+= '<li onclick="showVacancyDetails(this);">';html+= '<input type="hidden" class="displayPicture" value="'+c.picture+'"/>';html+= '<h2>'+c.title+'</h2>';html+= c.description;html+= '</li>';}if(data.length>0){html += '<li class="vacancy-more-list">';html += '<a class="more-list-vacancy" onclick="loadMoreExtras(\'vacancy\');">थप रोजगारीको अवसरहरु </a>';html += '</li>';}document.getElementsByClassName('vacancylist')[0].innerHTML = document.getElementsByClassName('vacancylist')[0].innerHTML+html;}if(type=="tender"){data = JSON.parse(response).tenderList;if(data.length==0){document.getElementsByClassName('tender-more-list')[0].style.display="none";tenderAjax=false;}html = "";for(i in data){c = data[i];html+= '<li onclick="showTenderDetails(this);">';html+= '<input type="hidden" class="displayPicture" value="'+c.picture+'"/>';html+= '<h2>'+c.title+'</h2>';html+= c.description;html+= '</li>';}if(data.length>0){html += '<li class="tender-more-list">';html += '<a class="more-list-tender" onclick="loadMoreExtras(\'tender\');">थप बोलपत्रको अवसरहरु </a>';html += '</li>';}document.getElementsByClassName('tenderlist')[0].innerHTML = document.getElementsByClassName('tenderlist')[0].innerHTML+html;}}, error:function(){}})}</script><script>var myScroll;function showUnpublishedAlert(source,type){if(type=='comments'){document.getElementById('pnl-alert-not-published').getElementsByClassName('').innerHTML = "तपाईको प्रतिक्रिया समीक्षामा भएकोले प्रकाशित भएको छैन&nbsp;।";}else if(type=='articles'){document.getElementById('pnl-alert-not-published').getElementsByClassName('').innerHTML = "तपाईको लेख समीक्षामा भएकोले प्रकाशित भएको छैन&nbsp;।";}document.getElementById('pnl-alert-not-published').setAttribute("style", "display:block;");document.getElementById('pnl-alert-news-link').setAttribute("href",source.getAttribute("data-href"));}function shuffleArray(array) {for (var i = array.length - 1; i > 0; i--) {var j = Math.floor(Math.random() * (i + 1));var temp = array[i];array[i] = array[j];array[j] = temp;}return array;}function addslashes(str) {return (str + '').replace(/[\\"']/g, '\\$&').replace(/\u0000/g, '\\0');}function getToken(){if(localStorage['token']){return localStorage['token'];}else{return false;}}function isset(variable) {try {return typeof eval(variable) !== 'undefined';} catch (err) {return false;}}var registerURL = "https://auth.kantipurdaily.com/register";var loginURL = "https://auth.kantipurdaily.com/login";var forgetPasswordURL = "https://auth.kantipurdaily.com/forgetpassword";var changePasswordURL = "https://auth.kantipurdaily.com/changepassword";var logoutURL = "https://auth.kantipurdaily.com/logout";var resendActivationURL = "https://auth.kantipurdaily.com/resendactivationlink";resendActivationURL = "https://auth.kantipurdaily.com/sendactivationlink";var aiServerURL = "https://ai.kantipurdaily.com/";var aiServerURLPath = "https://ai.kantipurdaily.com/";var authServerURL = "https://auth.kantipurdaily.com/";var profilePicURL = "https://assets-cdn.kantipurdaily.com/";var apiServerURL = "https://api.kantipurdaily.com/kantipurdaily";var serverBasePath= "https://www.kantipurdaily.com/";var commentServerURL = "https://comments.kantipurdaily.com/";var imageServerURL = "https://assets-cdn.kantipurdaily.com/uploads/source/";var saveUserNews = "https://api.kantipurdaily.com/kantipurdaily/userbookmarknews/";var savedNewsPath = "https://api.kantipurdaily.com/kantipurdaily/getusersavednews/?token="+localStorage['token'];var userSavedNewsPath = "https://api.kantipurdaily.com/kantipurdaily/getusersavednews/";var __NewsDigestWidget = 'eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJkYXRhIjoiU0pVbFJEanBhWHdkM2p6eWtMVUN6SlptZ0IxajNTc1wvRk5XbnZuZHRoMXRMb2owOGdqR3B2V2h2R3RVNDlNTEw0SHl6OWVFd2c0ZWlhZjRYVTVReXRNZmJ5VnBHaDAwMFlpUjJEc1hYNDhcLzhYekhUZzl0TkJLc0tUd014MEdYa2QzXC9rT0ZTWkVxKzdYQWc9In0.eohuDz1eliKdLb2-evJDpXX3a3yT7pShXORIeTqBTMQ';var __ExtrasWidgetPath = 'eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJkYXRhIjoieER3VWxIeWFIZE1wM2lwT3pobUhTa0E3aDFMbm5LclBGZ2ZLSm15c3NCNGlyRGFDczJjc1RCcTIreFc3aFwvMTRac1JDT1BicEMrbzZYTWF4YUVvZDNTc3BXS0hsUTExdzM1VVBRcXRCMXg0b2MxT3J6c0lQWmtwU1crNE1FYlRHaXBqWkVOSTUifQ.kHTC6btLF9zYwCvcNg5odfBk2CWmz-u4E8d--23slKo';var __ArticlesWidgetPath = 'eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJkYXRhIjoiUEtycFRNT2t2S0hYXC9ENWw0S1N6Qm5jbVdCbnVsT0lOekY0SEtOUkIwVlBOQXNCSG42QjQrREIzNDlzYkV5dm5wUkZVRnBKMEw2b1ZyMkVsUWVscTRBa1VubWdMa28ybXhDazBjNk5zU1RBbEx2RVlNSkQ1aExma1dsUDJZYlI0bmpWdzNMelVlUT09In0.RaQSHdSDIa9Urxk-Gf4CAtYdLQk3X6doIRICFg6DzcI';var __UserProfileWidgetPath = 'eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJkYXRhIjoidEwwT1ZsdkJJXC80TmpDWHVuU2JLQVlPMmFEZnA2SDFvaWRKM2FxT1lXR1Jyd2RQM0NRQTZZd1V4WlVTa1pYb0VjN3VQNjRrRVRLXC9OUTVOMGRKMEZhWEJKY1wvRHc5ajdLV2czajhpVkZcLzlYcTB1ejBcL2o4bk00MVpWMG9ucTFDRzE2bmliMXY4dTBmVm4xY1YifQ.nXPyzQhf6W3JyxK9qYmciIwztM2cxIgBZMU7O3FPv7o';var __CalendarWidgetPath = 'eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJkYXRhIjoieDdyWnFyVkZsYkRER3oxWDE2aFRKS2J2V2E0bVRocE43MkI4XC9yN0hNeVo0a1pBTlBETllRWDFUWFFXVjh2MGRUYUdwUHRBZ1R1NlZMN2FBNDlJSEQwNnJPRlNmOXA0ejljMndhc3FSMEh3akdPMUR4Y054aklmWFBvT1cyZVNHWUpcL081alJrTmRiVXp1cz0ifQ.y-HBimX4VOYAPmqx6ZQz4KZMu7fsPAxT1QR7hqgSjrU';var __LoginWidgetPath = 'eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJkYXRhIjoiak9kN09tY2hDb0Iwd3FPbkFrQWF6b2J3YjNXdG1RSE1JYlQxb21WNno5UzRuSXdRSmg3QjI0WTFScjE0Q2JiMVZtNnZOWVFPZ1FaNTVnSWRkYkFFT2VDMGpzNzJMelRjV3ltQ2JWNzVNd2V3UzZlRGo4Mk4yeXlHS2cybFZwYjJuZnlJMU1rPSJ9.7t9o6bc1djuHr3xvkEpjMJs3nC8PgsRy4PNDy4_6KHo';var __VacancyWidgetPath = 'eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJkYXRhIjoiS1FuR1dScWZkU2JGWU9yZG5GUFg3K2x3Y1JlQmoyRUhZeG1BcVwvYWcwcVZtZmZpOWFaVnY0N1pYRXErbEdQcHFIREJxN29sbUE0bUlDVmxCeEFHN2xXT2tWNUhVckkrWHdwdm1mYlhmTmQ4U29mMW83T0JDcTlBcm1sXC9oV1JCOXh0TCt4aDM0bFFzcmYyWHlcL1B3PSJ9.TlCrNmwpLd1OkPCB1Cd58qp37Z2LAk7TUXPdTP_HLCA';var __TenderWidgetPath = 'eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJkYXRhIjoiVWpLK2IwQnZkV0owV3N5K2Zpak5CVUxyVHlKZWNpRDd6dXdLSm9WcjV5UmdDQUM1MUJxMEJiOStGTDVISnB1RWk2XC9WZ0hEbFwvYUVtQ1dcL09YRk91enlZM2NVbjZBQVZ0WTJONFwvTnJhRmt1UG16TXhad3dEUDdYRUNWQStIWTk5V240djFLbURMZWtLY0syUjN3PT0ifQ.JuD3vvtZ5I1_Q7NoPoRAhJb5Conk3-saPQ3TDjQjUJI';var __ClassfielWidgetPath = 'eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJkYXRhIjoiWkh3aFBcL2ZcL2x6ZkJQNTQrSVZValNZUVNMbW1TaEtLbnZMT2RcL2FzTmczKzlmWmRON1lua1ltS0hTTzlaNVE2MDVQSmNveWxCTXBtWDRKTnJaU0ZGWUpuTUc4N0E3QTBvUUJOdEM2MGdrSXowcmd6XC9cL3UyXC90Q1ZPY3dQblBkZmlTTytMOVExUFFhMmZFUk9ualVhaHNnPT0ifQ.Ixywxf0QT1401dVNjEsVK7gpVsj6axD4rnYS41CRuD8';</script><script>googletag.cmd.push(function() {googletag.defineSlot('/151755912/kdaily_horizontal_ad_970x120', [970, 120], 'div-gpt-ad-1511697664573-0-category-top').addService(googletag.pubads());googletag.pubads().enableSingleRequest();googletag.enableServices();});</script><script>googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1511697664573-0-category-top'); });</script><script>googletag.cmd.push(function() {googletag.defineSlot('/151755912/kdaily_square_ad_320x290', [320, 290], 'div-gpt-ad-1511697664573-2-common-mid1-169619').addService(googletag.pubads());googletag.defineSlot('/151755912/kdaily_square_ad_320x290_2', [320, 290], 'div-gpt-ad-1511697664573-3-common-mid1-13132').addService(googletag.pubads());googletag.pubads().enableSingleRequest();/*googletag.pubads().collapseEmptyDivs();*/googletag.enableServices();});</script><script>googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1511697664573-2-common-mid1-169619'); });</script><script>googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1511697664573-3-common-mid1-13132'); });</script><script>googletag.cmd.push(function() {googletag.defineSlot('/151755912/kdaily_horizontal_ad_970x120', [970, 120], 'div-gpt-ad-1511697664573-0-category-footer').addService(googletag.pubads());googletag.pubads().enableSingleRequest();googletag.enableServices();});</script><script>googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1511697664573-0-category-footer'); });</script><script>if(localStorage.opedClosed=='1'){document.getElementById('blockLayout').classList.add('oped-toggle');document.getElementById('wrapper').classList.add('oped-toggle');}</script><script>function toggleOpedSection(){if(document.getElementById('blockLayout').classList.contains('oped-toggle')){localStorage.opedClosed = '0';document.getElementById('blockLayout').classList.remove('oped-toggle');document.getElementById('header').classList.remove('oped-toggle');document.getElementById('wrapper').classList.remove('oped-toggle');}else{localStorage.opedClosed = '1';document.getElementById('blockLayout').classList.add('oped-toggle');document.getElementById('header').classList.add('oped-toggle');document.getElementById('wrapper').classList.add('oped-toggle');}}</script><script type='text/javascript' src='https://jcss-cdn-usad.kantipurdaily.com/kantipurdaily/js/commonv114.js'></script><script src="https://cdn.onesignal.com/sdks/OneSignalSDK.js" async></script><script>function __showNotificationBellIcon(){if ('Notification' in window) {if (Notification.permission == "granted") {return false;}}return true;}var OneSignal = window.OneSignal || [];OneSignal.push(["init", {appId: "f9e5d96b-adcc-4b6a-becd-22edae0d6342",autoRegister: false,notifyButton: {enable: __showNotificationBellIcon(),position: 'bottom-left',showCredit: false,theme: 'inverse',size: 'medium',colors: { 'circle.background': 'rgb(84,110,123)','circle.foreground': 'white','badge.background': 'rgb(84,110,123)','badge.foreground': 'white','badge.bordercolor': 'white','pulse.color': 'white','dialog.button.background.hovering': 'rgb(77, 101, 113)','dialog.button.background.active': 'rgb(70, 92, 103)','dialog.button.background': 'rgb(84,110,123)','dialog.button.foreground': 'white'},text: {'tip.state.unsubscribed': 'कान्तिपुर न्युज अलर्टसँग आबद्ध हुनुहोस् ।','tip.state.subscribed': "कान्तिपुर न्युज अलर्टसँग आबद्ध हुनुभयो ।",'tip.state.blocked': "कान्तिपुर न्युज अलर्ट ब्लक गर्नुभयो ।",'message.prenotify': 'कान्तिपुर न्युज अलर्टसँग आबद्ध हुनु क्लिक गर्नुहोस ।','message.action.subscribed': "कान्तिपुर न्युज अलर्टसँग आबद्ध हुनुभएकोमा धन्यवाद ।",'message.action.resubscribed': "कान्तिपुर न्युज अलर्ट प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ ।",'message.action.unsubscribed': "कान्तिपुर न्युज अलर्ट बन्द भयो ।",'dialog.main.title': 'कान्तिपुर न्युज अलर्ट','dialog.main.button.subscribe': 'प्राप्त गर्नुहोस','dialog.main.button.unsubscribe': 'खारेज गर्नुहोस','dialog.blocked.title': "कान्तिपुर न्युज अलर्ट 'अन्ब्लक' गर्नुहोस ।",'dialog.blocked.message': "कान्तिपुर न्युज अलर्ट सुचारु गर्न निम्नलिखित निर्देशन हेर्नुहोस:"}},welcomeNotification: {"title": "कान्तिपुर न्युज अलर्टमा सवागत छ ।","message": "कान्तिपुर न्युज अलर्टसँग आबद्ध हुनुभएकोमा धन्यवाद ।","url": "https://kantipurdaily.com"}}]);</script><script>getTokenRefresh();function getTokenRefresh(){if(!localStorage['last_token_refresh_datetime']){localStorage['last_token_refresh_datetime'] = new Date();}lastTokenRefreshDateTime = new Date(localStorage['last_token_refresh_datetime']);currentTokenRefreshDateTime = new Date();diffMilisec = currentTokenRefreshDateTime-lastTokenRefreshDateTime;diffDays = Math.floor(diffMilisec / 86400000);if(diffDays>9){reqwest({url: authServerURL+'getnewtoken', method: 'get', crossOrigin: true, withCredentials: true, headers: {'X-Authorization':getToken()}, success: function (resp) {localStorage.token = JSON.parse(resp).new_token;localStorage['last_token_refresh_datetime'] = new Date();},error: function(){ajax_failure('Refreshing Token','Refreshing Token');}});}}(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){(i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)})(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');ga('create', 'UA-10805376-29', 'auto');if(getUserDetails()){user_id = getUserDetails().id;ga('set', 'dimension2', user_id); }ga('send', 'pageview');function gaEvent(eventCategory,eventAction,eventLabel,eventValue){if(getUserDetails()){user_id = getUserDetails().id;ga('set', 'dimension2', user_id); }ga('send','event',eventCategory,eventAction,eventLabel,eventValue);}function gaPageView(url,title){if(getUserDetails()){user_id = getUserDetails().id;ga('set', 'dimension2', user_id); }ga('send', 'pageview',url,{'title':title});}if (window.googletag) {setInterval(function(){googletag.pubads().refresh();}, '30000');}/*window.onload=function(){setTimeout(function(){var el = document.querySelector('.scrollable');Ps.initialize(el);}, 1000);}*/</script><script type="text/javascript">_atrk_opts = { atrk_acct:"pzk+l1aU8KL3em", domain:"kantipurdaily.com",dynamic: true};(function() { var as = document.createElement('script'); as.type = 'text/javascript'; as.async = true; as.src = "https://d31qbv1cthcecs.cloudfront.net/atrk.js"; var s = document.getElementsByTagName('script')[0];s.parentNode.insertBefore(as, s); })();</script><script>sendRequest = true;requestNewDate = "";window.onscroll = function(ev) {if ((window.innerHeight + window.scrollY) >= document.body.offsetHeight-500) {requestDate = document.getElementById('hdnRequestDate').value;if(sendRequest==true){ sendRequest = false;reqwest({url: 'https://www.kantipurdaily.com/video/'+requestDate+"?json=true", method: 'get', success: function (resp) { data = JSON.parse(resp);countMoreNewsDiv = document.getElementsByClassName('more-video-news').length;document.getElementsByClassName('more-video-news')[countMoreNewsDiv-1].innerHTML = data.html;/*document.getElementById('panel-more-news').innerHTML=document.getElementById('panel-more-news').innerHTML+data.html;sendRequest = (data.html)?true:false;*/document.getElementById('hdnRequestDate').value = data.lastDate;requestNewDate = data.requestNewDate;if(data.count==0){document.getElementById('hdnRequestDate').value = data.requestNewDate;requestNewDate = data.requestNewDate;/*sendRequest=false;*/}gaPageView('/video','भिडियो - कान्तिपुर समाचार');populateSavedNews();loadAjaxADS();document.getElementsByClassName('loading')[0].style="display:none";sendRequest = true;switchLang();},error:function(){ajax_failure('get archive news on window scroll','window.scroll');document.getElementsByClassName('loading')[0].style="display:none";}})}else{document.getElementsByClassName('loading')[0].style="display:none";}}};gaEvent('Kantipur Category Page','भिडियो');</script>